Birlik Haber-Sen İşyeri Temsilcilerini Seçiyor

03.06.2021 18:20

Birlik Haber-Sen İşyeri Temsilcilerini Seçiyor

İŞ YERİ SENDİKA TEMSİLCİSİ/ SENDİKA İŞ YERİ TEMSİLCİSİ SEÇİMLERİ İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

 

28/06 /2021 – 09/07/2021 tarihleri arasında İş Yeri Sendika ve Sendika İş yeri Temsilcilikleri için seçim yapılacaktır. Seçim takvimi, başvuru şekilleri ve seçimin yapılma şekilleri aşağıda belirtilmiştir.

1-Seçim yapılacağı tüm üyelerimize SMS yolu ile bildirilecek ayrıca il ve şube başkanlıklarınca iş yerlerine duyuru metinleri asılacaktır.

2-Aday olacak kişilerin sendika kesintisi yapılması şartı aranacaktır.

3-Başvurular 07/06/2021 – 11/06/2021 tarihleri arasında il ve şube başkanlıklarına dilekçe ile yapılacaktır. (Ek-1 Başvuru dilekçesi)

4-İl veya şube başkanına dilekçesini herhangi bir nedenle ulaştıramayan adaylar müracaat dilekçelerini [email protected] mail adresine, 0 312 229 05 60 numaralı faksa veya İl/Şube Başkanına ait telefona Whatsapp üzerinden göndereceklerdir.

5-Başvuruların tamamlanmasını müteakip 14/06/2021 tarihine kadar il ve şube başkanlıkları aday adayı listelerini [email protected] mail adresine veya 0 312 229 05 60 numaralı faksa göndereceklerdir. (Ek-2 Aday Adayı Listesi)

6-Genel Merkezimizce aday listeleri incelenerek seçime katılabilecek adaylar tespit edilerek il ve şube başkanlarına en geç 21/06/2021 tarihine kadar bildirilecektir. (Ek-3 Aday Listesi)

7-Seçim yapılacak iş yeri sayısının fazla olduğu illerde il ve şube başkanlarınca 28/06/2021 – 09/07/2021 tarihleri arasında olmak kaydıyla belirlenecek günlerde seçim yapılacak şekilde organizasyon yapılarak adaylara bildirilecek ve iş yerlerinin duyuru panolarına asılacaktır. (Ek-4 Duyuru metni)

8-Seçim yapılacak iş yerlerinde oluşturulacak seçim kurulları 3 kişiden teşkil edilecektir.

9-Seçimler kapalı oy açık tasnif usulüne göre yapılacaktır.

10-15/06/2021 tarihinde sendika kesintisi yapılan üyelerimiz kadrosunun bulunduğu merkezde bizzat oy kullanacak olup bunun dışında telefon vekalet vb. bir yolla oy kullanılamayacaktır.

11-Oy kullanacak üye listesi (Ek-5), Oy pusulası örneği (Ek-6) , Sayım Döküm Cetveli (Ek-7) ve Seçim sonuç tutanakları (Ek-8) yazımız ekinde gönderilmiş olup seçimlerin tüm aşamaları bu evraklara işlenmek suretiyle yürütülecektir.

12-Seçimlerin tamamlanmasını müteakip Sayım Döküm Cetvelleri (Ek-7) ve Seçin sonuç tutanakları (Ek-8) en geç 12/07/2021 tarihine kadar Genel Merkezimizde olacak şekilde posta veya mail yoluyla gönderilecektir.

13-Aday çıkmayan iş yerleri içinde İl ve Şube Başkanlıklarımızca atanması istenen üyeler (Ek-9) listeye işlenerek en geç 12/07/2021 tarihine kadar Genel Merkezimizde olacak şekilde posta veya mail yoluyla gönderilecektir.

14-Seçim sonuçlarının ve aday çıkmayan Merkezlerde belirlenen üye listelerinin Genel Merkezimize ulaşmasını müteakip Genel Merkezimizce değerlendirmeleri yapılarak bu doğrultuda resmi atamaları PTT Genel Müdürlüğüne, PTT Başmüdürlüklerine ve Şube/İl Başkanlıklarına yazılı olarak bildirilecektir.

15-Seçim süreci boyunca karşılaşılacak her türlü soru ve sorunlar için Teşkilatlanmadan sorumlu Genel başkan Yardımcısı Recep DAĞTEKİN ile 05059689955 numaralı telefondan irtibata geçilebilir.

 

Ek-1: Başvuru Dilekçesi

Ek-2: Aday Adayı Listesi

Ek-3: Kesinleşmiş Aday Listesi

Ek-4: Duyuru Metni ve Oy Kullanacak Üye Listesi

Ek-5: Oy Kullanacak Üye Listesi

EK-6: Oy Pusulası

EK-7: Sayım Döküm Cetveli

Ek-8: Seçim Sonuç Tutanağı

Ek-9 Temsilci Öneri Yazısı