Hedeflerimiz

1- Bugünü kurtarmak yerine geleceği inşa etmek düşüncesiyle, sorunları tartışmak ve bu sorunları kamuoyu önüne getirmek, yönetime katılmak, ayrılığını ve varlığını hissettirmek, yönetimi etkilemek ve denetlemek,

 

2- Popülist söylemlerin kısa vadeli rantlarına itibar etmeden geleceğin özgür, bilimsel toplumunu kurmak,

 

3- Sivil toplum örgütü olmanın doğasına uygun olarak ideolojik saplantılardan uzak, kimsenin yandaşı olmadan siyasal yargılamalardan bağımsız; din, dil, ırk ayrımlarının ötesine ulaşmış ülkede yaşayan her insanın hakkına saygılı, barış içinde bir işyeri ortamını tesis etmek,

 

4- Üyemiz olsun olmasın bütün mağduriyetlerin yanında her türlü hukuksuzluğun karşısında olmak,

 

5- Demokrasinin, insan haklarına saygının, emeğin karşılığının tam olarak alınmasının gökten zembille inmeyeceğini bilen, bunların gerçekleşmesi için “yaşasın” ve “kahrolsun” kolaycılığının ötesinde önerileri olan bir yapılanmayı oluşturmak,

 

6- Üyelerimizin ortak ekonomik, sosyal, kültürel, özlük, meslekî hak ve menfaatlerini geliştirmek ve korumak,

 

7- Meslektaşlarımızın birlik, beraberliklerini sağlayarak; oluşturulacak gücü, eğitimin nitelikli olması için değerlendirmek,

 

8- Hiçbir tabuya bağlı kalmadan eğitimin sorunlarının tartışılabileceği özgür ortamları oluşturmak,

 

9- Bölgeler arası fırsat eşitliğini sağlamak.

 

10- İnsan haklarına saygılı, özgür, demokrat, barışsever nesiller yetiştirmek.

 

11- Grevli, toplu sözleşmeli sendika yasasının çıkmasını sağlamak.

 

12- Hiç kimsenin inançlarından, düşüncelerinden, ırkından, dolayı eğitim haklarından mahrum bırakılmamasını sağlamak,

 

13- Üyemiz olsun veya olmasın haksızlığa uğramış, mağdur edilmiş çalışanların yanında olmak.

 

14- Çıkar çatışması değil menfaat birliğini sağlamak.

 

15- İnsanların özgün, güçlü, kimsenin hiçbir ad altında baskı görmediği, adaletli paylaşım; Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve tüm temel insan haklarından eşitçe faydalandığı, ortak çıkarların kişisel çıkarlarla çelişmediği bir dünya oluşturmak.

 

16- Sadece ücret sendikacılığı değil, çözümsüzlükle özdeşleşen alternatif çözümler üretmektir.