Vizyonumuz

Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası (Birlik Haber-Sen), özelde; Basın, Yayın ve İletişim Hizmet Kolundaki, kamu görevlilerinin ve ailelerinin, sosyal, özlük, ekonomik, kültürel haklarının muhafaza edilmesi, geliştirilmesi, olası mağduriyetlerin önlenmesi ve giderilmesi gibi konuları kendine görev bilir. Genelde ise; ülkemizde cereyan eden her türlü haksızlık ve hukuksuzluğa karşı çıkmayı temel amaç sayar. Bu amaçların gerçekleştirilmesinde evrensel insan haklarına ve Anayasaya dayanan demokratik, laik, sosyal adalet ve hukuk devleti anlayışının sürekliliği için gayret göstermektir.