Tüzük

6. Olağan Genel Kurul sonrası hazırlanmış olan yeni Tüzük, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın onayına sunulmuştur. Tüzük, bakanlık nezdince verilecek onay sonrası www.birlikhabersen.org.tr adresinde yer alacaktır.