Ömer Budak

Genel Başkan

Ömer Budak

Ömer Budak

Genel Başkan

Aslen Erzurum’ lu olan Ömer BUDAK, 1973 yılında İzmir’de doğdu. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite tahsilini Erzurum’ da tamamladı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğrenci Derneğinde fakültelerden sorumlu başkan yardımcısı ve çeşitli sivil toplum örgütlerinde üst düzey yönetici olarak görev aldı.

İş hayatına 1992 yılında Telekom özelleşmeden önce Erzurum Başmüdürlüğü’nde başlayan Budak, PTT ve Telekom’un her kademesinde görev yapmıştır. 1990’lı yılların sonunda Memur-Sen ile tanışan BUDAK, Memur-Sen’in Erzurum’da teşkilatlanmasında büyük çaba gösterdi. Memur-Sen Erzurum İl Başkan Vekilliği görevinde bulunan Budak, aynı zamanda Memur-Sen’in üst kurul delegeliği de yaptı.

Budak, 2003 yılında Birlik Haber-Sen’in Erzurum’da teşkilatlanmasını sağladı ve kurucu il başkanlığı yaptı. Erzurum’da il başkanlığını oluşturduktan sonra Birlik Haber-Sen 8 Nolu Şube’nin yönetim kurulunda görev aldı. Çalışma arkadaşlarıyla birlikte Birlik Haber-Sen’in Erzurum’da yetkili sendika olmasını sağladı.

20 Şubat 2011 tarihinde yapılan Birlik Haber-Sen 4. Olağan Genel Kurulu’nda Birlik Haber-Sen Genel Başkan Yardımcısı olarak seçildi. AB Hibe Projeleri hazırlama ve uygulamaları konusunda çeşitli eğitimler alan Budak, Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci  Hareketlilik Projesi Hibe Sözleşmesi’ kapsamındaki “Haberleşme Sektöründe Çalışanların Mesleki Risklerinin Azaltılması” konulu projede, proje sorumlusu olarak Birlik Haber-Sen’in Avrupa’da tanıtılmasını sağladı. İlerleyen dönemlerde "Türkiye Kamu İletişim Hizmetlerindeki Sosyal Ortakların, Sosyal Diyalog Kapasitesinin Geliştirilmesi" başlıklı Avrupa Birliği Projesini kabulünü ve tamamlanmasını sağladı. Birlik Haber Sen VOC test merkezinin kurulmasını sağladı.

İş ve meslek hayatında her zaman ekip çalışmasını ön planda tutarak planlı-programlı ve öz verili çalışan Budak, ürettiği fikirlerle, geliştirdiği projelerle ve yaptığı teşkilat çalışmalarıyla Birlik Haber-Sen’in 5 bin 834 olan üye sayısının 15 bini bulmasında ve Hizmet Kolunda % 54’ lük üye sayısına ulaşılmasında liderlik yaptı.

29 Temmuz 2015 tarihinde yapılan 5. Olağan Genel Kurulda Genel Başkan olarak göreve gelen Ömer Budak, 17 Ağustos 2019 tarihinde yapılan 6. Olağan Genel Kurul ve 07 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen 7. Olağan Genel Kurul ile güven tazeleyerek yeniden Genel Başkan seçildi.

Budak, evli ve 3 çocuk babasıdır.


  • Sosyal Medya: