TRT Çalışanlarının Sorunlarının Tartışıldığı “Büyük TRT Çalıştayımız” Tamamlandı

08/02/2018

Birlik Haber-Sen olarak TRT Genel Müdürlüğü ve PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğümüz "Türkiye Kamu İletişim Hizmetlerindeki Sosyal Ortakların, Sosyal Diyalog Kapasitelerinin Geliştirilmesi" başlıklı Avrupa Birliği Projemiz kapsamında TRT çalışanlarının problemlerinin ve çözüm önerilerinin tartışıldığı “Büyük TRT Çalıştayımız” tamamlandı.

İstanbul’da düzenlediğimiz programa Genel Başkanımız Ömer Budak, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya, Genel Başkan Vekilimiz Gürbüz İnaltekin, Genel Başkan Yardımcılarımız Cengiz Bekar, Cüneyt Özban, TRT Şube Başkanımız Fatih Adem Gençbay, TRT Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbul 15 Nolu Şube Başkanımız Cengiz Şişman, TRT İl Müdürleri, Kurum Daire Başkanları, Kanal Koordinatörleri, TRT çalışanları katıldı.

İki gün süren çalıştayın birinci gününde protokol konuşmalarının ardından, TRT çalışanlarının problemleri ve çözüm önerilerinin konuşulacağı gruplar oluşturarak oturumları başlatıldı. Çalıştayın ikinci gününde ise grupların oluşturduğu raporlar ve anketler görüşülerek fikir alışverişinde bulunuldu.

Budak: Kurum ve Çalışanlar Arasındaki Diyalog Kurumları Kalkındırır

Birlik Haber-Sen olarak yürüttüğümüz Avrupa Birliği Projesi hakkında bilgi veren Genel Başkanımız Ömer Budak, çalıştayda “TRT Genel Müdürlüğü personel politikaları ve istihdam şekilleri; TRT Genel Müdürlüğü çalışanlarının ücret politikaları; TRT Genel Müdürlüğü çalışanlarının iş verimliliği ve motivasyonunu etkileyen sorunlar ve çözüm önerileri; TRT Genel Müdürlüğü yöneticileri ile çalışanların sosyal diyalog kapasitesinin geliştirilmesi” konularının ele alınacağını belirtti.

Birlik Haber-Sen olarak biz TRT’nin dünya standartların da en iyi noktaya gelmesini istediklerini belirten Budak, TRT çalışanlarının özlük, sosyal ve ekonomik haklarının geliştirilmesine önem verdiklerini söyledi.

İşveren ve çalışanlar arasındaki diyaloga değinen Genel Başkanımız Ömer Budak, “Sizlerle, işverenle-çalışan arasındaki sosyal diyalogun ne kadar önemli olduğunu kısaca anlatacak yaşanmış bir olayı paylaşmak istiyorum. İngiltere’de bir maden ocağında sürekli iş kazaları yaşanıyormuş. Madenin üst yönetimi, madenden sorumlu müdürü değiştirmişler, sorun çözülmemiş. Üretim müdürünü değiştirmişler. Sorun yine çözülmemiş. Yönetimin tamamını değiştirmişler sorun yine çözülmemiş. Kanunları, yönetmelikleri değiştiriyorlar. Bir türlü madendeki kazaların önüne geçemiyorlar. İngiliz maden ocağında bütün her şeyi yapılıyor. Fakat bir türlü kazaların önüne geçilemiyor. Sonra üniversitelerden akademisyen getirip kazaları önlemek için ne yapmalıyız diye rapor yazdırıyorlar. Yazılan raporlar da soruna çözüm olmuyor. Sonra madene bir üretim müdürü geliyor. Dosyaları açıyor, en önemli sorun ne diye bakıyor. Bakıyorlar ki iş kazası. Neler yapılmış, raporlar yazılmış, uzmanlar getirilmiş, müdür değiştirilmiş, yönetim değiştirilmiş. Yani, idari anlamda yapılması gereken her şey yapılmış ama bir şey unutulmuş. Bu üretim müdürü bir gün yemekhanede bütün çalışanları topluyor. Onlara birer kağıt kalem dağıtıyor. Onlara sorduğu soru şu: “yaptığınız iş, iş kazası olmadan nasıl yapılır?” Tabi çalışanlar kendi yaptığı için, işte, diyor ki, “şuradan şu kömürü alırken şöyle bir destek konulması iyi olur” diyor. Öbürü diyor ki, “işte, haklarımızda şöyle bir problem var. Bunlar çözülürse iyi olur.” Bütün bu öneriler toplanıyor, sistematik bir şekilde işyerinde uygulamaya başlıyor ve o iş yerinde, iş kazaları birincil yüzde 78 oranında azalıyor. İkincil, yüzde 97 oranında azalıyor. Bu bize şunu gösteriyor. Bir sorunu çözmek istiyorsan, çalışanlarla birlikte, onlara sorarsanız işiniz kolaylaşır. Batılılar buna “Çalışana soru sormak, bedava danışmanlık hizmeti gibidir.” diye konuştu.

Birlik Haber-Sen olarak her zaman kurumla çalışanın karşılıklı diyaloğuna önem verdiklerini belirten Ömer Budak, “Bize göre kurumların gelişmesi için bu yöntemi kullanmak lazım. Kurum ve çalışanlar arasındaki diyalog kurumları kalkındırır. Üretimi ve verimliliği artırır. Arada çalışana ne yapmak lazım diye sormak gerekiyor. Bazen yönetmelikle, talimatla, emirle yapılan düzenlemelerin ayakları yere basmaya biliyor. Kurumun atacağı bu adımı da çalışanlar çok iyi değerlendirmelidirler. O mekanizmayı dikkate alarak öneri götürmelidirler. Birlik Haber-Sen olarak bizler hizmet kolumuzdaki kurumlarla hep aynı gemide yol aldığımızın bilincinde olduk. Birlikte kurumlarımızın gelişmesi için mücadele ediyoruz. Birlikte büyütmeye gayret ediyoruz. Büyümeden de alnımızın akıyla payımızı istiyoruz” şeklinde konuştu.

Eren: TRT’nin Bu Noktaya Gelmesinde Birlik Haber-Sen’in Büyük Payı Var

TRT’nin 2002 yılında 4 kanalının olduğunu belirten TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, “TRT’nin bu gün 13 kanalı ve 8 radyo kanalı var. TRT, BBC ile eşit düzeyde. Dünden bu güne büyük yol kat ettik. Bu noktaya gelmemizde Birlik Haber-Sen’in büyük payı var. Bizlere her zaman destek ve yol gösterici oldular” şeklinde konuştu.

TRT’nin kalkınması ve problemlerinin konuşulacağı çalıştayı hazırlayan Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak’a ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür eden Eren, TRT olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi vererek şunları söyledi: “Hepimiz biliyoruz ki; içinden geçtiğimiz bu kritik süreçte, kamu hizmetini yürütenler öz veriyle çalışmaktadır. Peki bu çalışmalar gerçekten verimli midir? Kamu, özel sektörle rekabet edebilme becerisine sahip midir? Bu sorulara olumlu bir cevap vermek pekte mümkün değildir. Bu çerçevede, bizde TRT’deki sorunların çözümüne ilişkin çalışmalarını sürdürüyoruz” diye konuştu.

TRT kurumunun sağlamlam temeller üzerinde şekillenmesi için stratejik yönetim anlayışının farkında olduklarını belirten İbrahim Eren, “Geleceği konuşabilmek ve şekillendire bilmek için, geçmişi ve bu günü iyi analiz etmek gerekiyor. Bu kapsamda; bireysel vasıflarını kaybetmeden, kurumsal hareket edebilen ve gerektiğinde de inisiyatif alabilen her kademeden insana ihtiyacımız var. Bu nedenle, ortak aklın öne çıkacağı ve fikirlerin değerlendirileceği bu tür çalıştayların önemine ve sunacağı katkılara yürekten inanıyorum. Amacımız, bu çalıştaylar sayesinde yönetici ve çalışanlar arasında sosyal diyalog ortamının oluşturulmasıdır. Bizler, ötekileştirmek için değil, birleştirmek için insana temas eden bir yayın politikası izliyoruz. Dolayısıyla da, çalışanlarımıza yönelik aynı tavrı gösteriyoruz. Bunun için de iyileştirici uygulamalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Uslu: Birlik Haber-Sen, Memur-Sen’in Santraforudur

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu Memur-Sen’in ve Birlik Haber-Sen’in çalışmaları hakkında bilgi vererek şunları söyledi: “Birlik Haber-Sen bulunduğu hizmet kolundan dolayı Memur-Sen’in görünen yüzü aynasıdır. Memur-Sen’in 11 hizmet kolunu bir futbol takımı olarak düşünürsek Birlik Haber-Sen bu takımın santrafordur” dedi.

Özellikle son yıllarda yaptığı atılımlarla TRT’nin Büyük Türkiye koşusunda önemli bir görev üstlendiğini belirten Uslu, yerli ve milli değerler üzerine bina edilen dizilerle, haber programlarıyla Türkiye’nin hem direnç noktası hem de bir sıçrama motivasyonu oluşturduğunu söyledi.

İletişimin birinci değer olduğu bir çağda yaşandığını ifade eden Uslu, dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan bir olayın bir anda bütün dünya tarafından izlendiği bu çağın en büyük özelliklerinden birinin doğru haber kaynağı olduğunu söyledi.

“Türkiye’nin Terörle Mücadelesi Maniple Ediliyor”

Özellikle batılı medya kuruluşlarının bazı çevrelerin çıkarlarına dönük olarak olayları, olguları maniple ettiğinin altını çizen Uslu, Türkiye’nin terörle mücadelesinin, bazı medya kuruluşları tarafından maniple edilerek izleyiciye sunulduğunu ifade etti.

 15 Temmuz sürecine giden yolların medya üzerinden yapılan manipülasyonlarla oluşturulduğunu hatırlatan Uslu, Türkiye’nin beka sorununa denk gelen terörle mücadelesi konusunda da büyük bir medya savaşı yaşandığını belirtti.

“Afrin’de gerçekleştirdiğimiz Zeytin Dalı Harekatı konusunda yapılan manüplasyonlara hepimiz şahit oluyoruz” diyen Uslu “Cephede süren bir savaş var. Medya üzerinden süren bir başka savaş daha var. Cephede süren savaşa, hükümetin sürdürdüğü diplomatik ataklara medya eşlik edince güçlü bir yapı ortaya çıkıyor. Bu sistemin daha da güçlendirilmesi gerekiyor. Çünkü içinden geçtiğimiz süreç bunu zorunlu kılıyor. Bizim coğrafyamızda yaşanan olaylar bize bunu söylüyor” şeklinde konuştu.

Birlik Haber-Sen’in önemli bir görevi ifa ettiğini belirten Uslu, “Yetkili sendikamız Birlik Haber-Sen’in sosyal diyalogun bir tarafı olarak daha etkin bir şekilde sürece katılması önemli. Çünkü, sendikalar bir üretimin ve sosyal bilincin bir ifadesidir. Bir nevi kamuoyu denilen olgunun öznelerinden biridir. Tam da bu yüzden sosyal diyaloğun sağlıklı işlemesi için önemli bir görev üstlenir sendikalar” diye konuştu.

Okunma Sayısı : 747

Haber Fotoğrafları

DİĞER HABERLER

M Akif İnan Köşesi

TRT Haber Haberler

Son Dakika Haberleri  |  Haber Manşetleri
ANKET
Yeni Web Sitemizin Kullanışlı ve Daha Estetik Olduğu Fikrine Katılıyor musunuz?