SENDİKAMIZ AB PROJELERİNE DEVAM EDİYOR

24.01.2024 13:34

SENDİKAMIZ AB PROJELERİNE DEVAM EDİYOR

Sendikamız Avrupa Birliği tarafından desteklenen, Çalışma Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün sözleşme makamı olduğu, Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi hibe programı kapsamında Digit4women isimli projeyi yürütmeye hak kazanmıştır.

Projemizin genel amacı, geleceğin meslekleri anlayışını teşvik etmek ve işgücü piyasasının bilişim sektöründeki dönüşüme hazırlanmasına katkıda bulunmaktır. 

Projemizin özel amacı, bilişim sektörü ve geleceğin meslekleri ile ilgili alanlarda kapasiteyi arttırmak, endüstri 4.0 vb. alanlarda hizmet verecek uzun vadeli sürdürülebilir bir eğitim merkezi kurmak, üniversite öğrencilerini geleceğin meslekleri konusunda bilgilendirmek, uzun vadeli ortaklık mekanizmaları oluşturmak, geleceğin mesleklerinde toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi oluşturmak, kadınların bilişim sektöründe çalışmasının teşvik edilmesi konusunda farkındalık yaratmak ve kadınların bu alanında istihdam edilebilirliklerini arttırılmasına katkı sağlamaktır.

Projemiz kapsamında 160 üniversite öğrencisi ve yeni mezun işsiz bireye geleceğin meslekleri ve endüstri 4.0 odağında eğitim verilmesi ve bu alanda sertifikasyon sağlanarak istihdam edilebilirliklerinin artırılması amaçlanmaktadır.

İLGİLİ FOTOĞRAFLAR