TRT Çalışanlarının Talepleri KİK Toplantısında Görüşüldü

01.08.2015 20:31

TRT Çalışanlarının Talepleri KİK Toplantısında Görüşüldü

Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası’nın (Birlik Haber-Sen) Genel Yetkili Sendika olarak katıldığı ve Türkiye Radyo Televizyon(TRT) Kurumu Genel Müdürlüğü arasında gerçekleşen 2015 yılı birinci dönem Kurum İdari Kurulu toplantısında TRT çalışanlarının talepleri görüşüldü.

Toplantı, 4688 sayılı “Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu”nun “Kurum İdari Kurulları” başlıklı 22. maddesi gereğince oluşturulan Kurum İdari Kurulu’nun (KİK) Haberleşme işkolunda Birlik Haber-Sen ile TRT yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti.

 

TRT Genel Müdürlüğünde yapılan toplantıya Birlik Haber-Sen adına Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Gürbüz İnaltekin, Genel Başkanvekili Mehmet Cemal Çivi, Genel Başkan Yardımcıları Ömer Budak, Mevlüt Burgaç, Birlik Haber-Sen TRT 22 No’lu Şube Başkanı Cüneyt Özban, Şube Başkan Vekili Bünyamin Aktaş, Şube Başkan Yardımcıları Yasin Gülünay, Süleyman Altuntaş ve Murat Koçer katılırken TRT adına ise TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu ve daire başkanları katıldı.

TOPLANTIDA EKTEKİ MADDELER GÖRÜŞÜLDÜ

MADDE – 1) SKALA DÜZENLENMESİNİN YAPILMASI

2015 yılında yapılacak ve sendikamızın da Genel Yetkili olarak katılacağı toplu iş sözleşmesinde talep edilmek üzere, TRT ve yetkili sendikanın mutabakatı ile oluşturulacak,  en az ücret alan şoför, memur, aşçı, garson, koruma güvenlik memurları ve bu gibi öncelikli olacak şekilde tüm personeli kapsayacak bir skala düzenlemesinin yapılmasını talep ediyoruz.

MADDE – 2) Kamu Hizmeti Yayıncılığı gibi önemli bir sorumluluğa sahip kurumumuzun, bu alanda doğrudan yıllardır hizmet veren ve 24 saat esasına dayalı özveri ile çalışan, kadrosu Yayın ve Yapım Elemanı ve dengi, personelin Yayın ve Yapım Görevlisi kadrosuna, Yardımcı Yayın Yapım Elemanı ve dengi kadrolarda bulunanların ise Yayın ve Yapım Elemanı kadrosuna 1 defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumları gözetilerek atanmasını talep ediyoruz.

MADDE – 3) Meslek Lisesi ve dengi okullardan mezunlarının teknisyenlik kadrosuna atanmasını talep ediyoruz.

MADDE – 4) EĞİTİM DURUMU UYGUN OLAN KORUMA GÜVENLİK, ŞÖFÖR AŞÇI, GARSON VE ODACILARIN TALEPTE BULUNANLARI HALİNDE MEMUR KADROSUNA ATANMASINI,

 2014 yılı KİK kararlarında kararlaştırıldığı gibi öncelik üniversite mezunları olmak üzere eğitim durumu uygun olan ve talep de bulunanların memur kadrosuna atanması

MADDE – 5) ORTAOKUL MEZUNU OLANLARINDA BİR DEFAYA MAHSUS OLMAK ÜZERE TAKİP MEMURLUĞUNA ATANMASI

 Memur, teksirci, tahsildar gibi kadrolarda bulunan ortaokul mezunlarının da bir defaya mahsus Takip Memurluğu kadrosuna atanması

MADDE – 6) ŞUBE MÜDÜRLERİ İLE MÜDÜR YARDIMCISI KADROLARI;

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu hizmetlerinin tanımı ve bu hizmetlere atanacak personel yönetmeliğinin, müdür kadro tanımında öğrenim şartı Fakülte veya Yüksekokul mezunu olmak şeklinde tanımlanmış olup, ek göstergesi 6100 olarak düzenlenmiştir.

Farklı görev alanları ve hizmet sunumuyla Müdür’e bağlı üniteyi teşkil eden, Şube müdürü ile Müdür yardımcısı kadro tanımlarında da öğrenim şartı müdür kadro tanımında olduğu gibi tanımlanmış olup, 5200 ek göstergesi ile asli görevi uhdesinde kalmak üzere gerektiğinde müdürlüğü de vekalet etmektedirler.

Bu itibarla, TRT’de halen şube müdürü ve müdür yardımcısı olarak görevde bulunanlar ile şube müdür veya müdür yardımcısı kadrolarından, Strateji uzmanı, Araştırmacı veya Uzman kadrolarının Ek göstergelerinin müdür kadrosu düzeyinde 6100 olarak belirlenmesi ve buna bağlı olarak sözleşme ücretlerinin de müdür kadrosu seviyesinde yeniden düzenlenmesi .

MADDE 7 ) Şehit ve Gazi yakınları hakkındaki 19.02.2014 tarih, 28918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kanunun 40. Maddesi ile 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinde geçen “İçişleri Bakanlığınca” ibareleri “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca” şeklinde, son fıkrasında yer alan “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” ibaresi “İçişleri Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu madde kapsamında atama teklifi yapılarak göreve başlayanlar, niteliklerini taşıdıkları veya eğitim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadro ve pozisyonlara, görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşlarınca atanabilir.”

İfadesini,

-1 defaya mahsus olmak üzere, kurumumuza memur olarak atanan, Şehit ve Gazi yakınları memur olarak kuruma atanan tüm arkadaşlara uygulanması, (Yayın ve Yapım Elemanı,  Takip Memuru gibi kadrolara atamalarının yapılmasının sağlanması), (Kanunda Kurumların, inisiyatifine bırakılmıştır. Orman Bakanlığında uygulanmıştır.)

            -Yayın Yapım Elemanı sınavlarının eskiden olduğu gibi, Lise mezunu arkadaşlarımızın da sınavlara girişinin sağlanması,

MADDE – 8) MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI,   

Kurumumuzun hiyerarşik yapısını,  çalışma barışını, branşlaşma ve uzmanlaşmanın yeniden oluşması için 2008 yılında Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile mülga olan başteknisyen, şefteknisyen, resim seçici, ışıkçı,  sesçi,  yayın şefi, butafor vb. diğer uzmanlık isteyen kadrolarında yeniden ihdas edilmesi için sanatçılarda olduğu gibi mevzuat değişikliğinin yapılması gerekmektedir.

MADDE-9) ) İPTAL EDİLEN BASIN KARTLARININ YENİDEN TAHSİS EDİLMESİ

Basın kartları ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması ve kartları iptal edilen personelin mağduriyetinin giderilmesi.

MADDE-10) Yayında çalışan personel açığının ivedilikle giderilmesi.

MADDE-11) ATÖLYENİN PERSONEL SAYISININ ARTIRILMASI

Prodüksiyon Kaynakları Koordinatörlüğüne bağlı Görsel sanatlar Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren atölyenin personel sayısının arttırılarak çalışma şartlarının iyileştirilmesi

MADDE-12) Şehir dışı göreve giden aynı işi yapan farklı kadrolardaki personelin otel ücretlerinin eşitlenmesi ve 500 km üstü mesafelere doğu-batı ayrımı yapılmaksızın hava yolu ile gönderilmesi

MADDE – 13) VERGİ DİLİMİNİN  %15’te SABİTLENMESİ

 Diğer Üst kurullarda olan ve daha önce Yönetim Kurulunca kabul edilerek RTÜK’e gönderilen Vergi dilimlerinin % 15 olarak sabit bir şekilde uygulaması kararının tekrar gündeme alınarak RTÜK nezdinde girişimlerin başlatılması

MADDE – 14) KANTİN VE GIDA MAKİNASI KONULMASI

 Kurumun yerleşkesinin konumu göz önünde bulundurularak, özellikle Kurum içinde nöbetli çalışanlar ile diğer personellerin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde kantin, uygun yerlere otomatik kahve ve gıda makinesi konulması gerekmektedir.

MADDE–15) VERİCİ İSTASYONLARINDA ÇALIŞANLARIN YAŞAM STANDARDININ ARTIRILMASI,

Verici İstasyonlarında çalışan personellerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi kapsamında mefruşat, mutfak araç gereç, yatak ve oturma gruplarının yenilenmesi. Ayrıca istasyonların düzenli olarak yılan, fare, kene gibi ilaçlanmasının sağlanması

MADDE–16) GENEL MÜDÜRLÜK MİSAFİRHANESİNİN TADİLATININ YAPILMASI,

2014 KİK kararlarında alınan Genel Müdürlük misafirhanesinin tadilatına başlanılmasını. Ayrıca İş sağlığı ve güvenliği kapsamında Mutfak ve yemekhanenin günümüz teknolojisine ve hijyen şartlarına göre yeniden yapılması.

MADDE – 17) Koruyucu gıda yardımı yapılan ve 24 (yirmidört) saat üzerinden nöbet tutan personele nöbete geldiği ve çıktığı takvim günü üzerinden 2(iki) günlük olarak hesaplanarak verilmesi.

MADDE – 18)  Enerji verimliliği kanunu kapsamında, öncelikle Ankara Etimesgut Lojmanları olmak üzere tüm lojmanların bina ısı yalıtımı ve gerekli tadilatlarının yapılması

(Etimesgut lojmanlarında bulunan brüt 110 m2 olan bir lojmanın yıllık ısınma gideri mutfak ve banyoda kullanılan LPG tüp hariç 2.400,00 TL’dir)

MADDE – 19) İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN KİK TALEPLERİ

1- Yayının bir halkası olan İstanbul Prodüksiyon Kaynakları Koordinatörlüğünde çalışanların tamamına veya haber hizmeti yapan personele Haber ve Spor Dairesi Başkanlığı’nda olduğu gibi işe gelinen her gün için koruyucu gıda yardımının verilmesi.

Kreş ve doktor hizmeti verilmesi,

MADDE – 20) ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN KİK TALEPLERİ

Kurum alacağı 150 sanatçıdan bir kısmının Erzurum bölge müdürlüğüne atamasının yapılarak şehrin kültürüne, tanıtımına ve kalkınmasına destek verilerek bünyesinde bulunan TV stüdyosunda üretilen özgün yapımların sürekliliğinin ve de sayısının artırılmasını,

 

 BİRLİK HABER-SEN GENEL MERKEZİ

 

İLGİLİ FOTOĞRAFLAR