Memur-Sen Artan Enflasyona Karşı Seyyanen Zam İstedi

05.07.2021 14:51

Memur-Sen Artan Enflasyona Karşı Seyyanen Zam İstedi

Memur-Sen Konfederasyonu, 2021 yılının ikinci altı ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklandığı günde 81 ilde enflasyon rakamları ve memurun düşen alım gücünü protesto etmek için 81 ilde basın açıklaması gerçekleştirdi. Eşzamanlı olarak gerçekleştirilen basın açıklamalarında memur maaşlarının erdiği, enflasyona karşı korumasız kaldığı vurgulanırken seyyanen zam çağrısı yapıldı.

Ankara’daki eylemde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, mutabakatsızlıkla sonuçlanan 5. Dönem Toplu Sözleşmesinde Kamu İşvereni ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 2021 yılı için %3 + %3 zam verildiğini hatırlatarak “Bugün açıklanan 1,94’lük Haziran ayı enflasyon oranıyla  2021 yılı ilk altı aylık enflasyon farkı 5,45 olmuş, böylelikle  1 Temmuz 2021 itibariyle % 8,45’lik bir artış olmuştur.  Bu zam değil, enflasyon kaynaklı memurun kaybıdır. Hiçbir gerçeği ıskalamadan,  özellikle enflasyon üzerinden yaşanan gelir kayıplarının tazmini noktasında hem sesimizi hem de sözümüzü bu meydandan ve diğer 80 ilimizden yükseltiyoruz. 6. dönem toplu sözleşmenin arefesinde, bugün açıklanan enflasyon rakamları, deyim yerindeyse evdeki hesabın çarşıya uymadığını bir kere daha tescil etmiştir. Son 18 aylık enflasyon rakamlarına baktığımız zaman hedeflenen enflasyonun 3 katı, maaş ve ücretlere yapılan artışın ise tam 2 katından fazla oranda bir sapma olduğu görülecektir. Böylesi büyük bir sapma, hedeflenen enflasyon üzerinden ücretlendirme politikasının yanlışlığını ortaya koymuyor mu?” şeklinde konuştu.

Hayali enflasyonun hedefler üzerinden değil, gerçekler üzerinden artışların yapılması gerektiğine vurgu yapan Genel Başkan Yalçın “Artık enflasyon oranı bazlı güncelleme/yeniden değerleme katsayı uygulaması yerine büyümenin yansıtıldığı, refah payının kamu görevlilerine aktarıldığı adil bir sistemin kuruluş startının hep birlikte verelim. Kamu görevlisi devletin yükü değil gücüdür.  Her şeye zam yapılırken memurun seyretmesi beklenemez. Biz, en düşük devlet memuru maaşının % 10’undan az olmamak üzere seyyanen zam talebini her zemin ve şartta dile getirdik, getirmeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

“Gelir Dağılımındaki Makas Açılıyor, Orta Sınıf Eriyor”

“Biz olmayan bir kaynaktan artış istemiyoruz” ifadelerini kullanan Yalçın “Var olan ve kamu görevlilerinden sakınılan bir kaynaktan payımız olanın, hakkımız olanın verilmesini istiyoruz” diyerek Evet, Türkiye’nin ekonomisi büyüyor İhracatta tüm zamanların rekoru kırılıyor. Fakat birçok kesimin haklı olarak tepki gösterdiği şekilde Türkiye’nin büyümesinden sadece yüksek gelirli kesim, büyük sermaye ve finans sektörü pay alıyor. Büyümenin ürettiği kaynağı, bu kesimler kendi arasında paylaşıyor. Ne yazık ki, gelir dağılımındaki makas gün geçtikçe açılıyor, ülkeyi ayakta tutan orta sınıf eriyor, tabanla tavan arasındaki uçurum büyüyor. Türkiye ekonomisi büyüyor fakat memurlar büyümüyor” şeklinde konuştu. 

Kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları söz konusu olduğunda

“mali disiplin”, “bütçe imkânları” ve “tasarruf tedbirleri” başta olmak üzere çeşitli bahaneler üretildiğini belirten Yalçın, “Hal böyle iken; sermaye ve finans kesimi için teşvik paketleri, vergi afları çıkarılıyor. Bunun bir sosyal maliyetinin olacağını herkesin düşünmesi gerekmiyor mu?” ifadelerini kullandı.

Memur-Sen’in 81 ilde gerçekleştirdiği eylemde Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan 6. Dönem Toplu Sözleşme öncesinde talepler şu şekilde sıralandı:

1.Ücretlere yapılacak artışın dışında, Türkiye’nin büyümesinde ve gelişmesinde en çok katkıya sahip olan kamu görevlilerine refahtan pay istiyoruz.

2.Kamu görevlilerine, enflasyon kaynaklı yaşanan ekonomik kayıpların telafisi için en düşük devlet memuru aylığının %10’u kadar seyyanen zam yapılmasını; En düşük devlet memuru maaşının da yükseltilmesini istiyoruz.

3.Kamuda asli istihdamın kadrolu olmasını ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini istiyoruz.

4.Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak, Personelin Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmesini istiyoruz.

5.Siyasi iradenin vaadi olan 3600 ek göstergenin sınıf ve unvan ayrımı yapılmaksızın yerine getirilmesini istiyoruz.

6.Aile yardımının artırılmasını ve emeklilere de ödenmesini istiyoruz.

7.Memurlara da Dini Bayram İkramiyesi ödenmesini istiyoruz.

8.Ek Ödeme oranlarında artış istiyoruz.

9.Derece-Kademe sınırlandırılmasının kaldırılmasını istiyoruz. 

10.Temel insan haklarından olan grev ve siyaset hakkının verilmesini istiyoruz.