7. Dönem Hizmet Kolu Toplu Sözleşmesi Tasnif Toplantısı Gerçekleştirildi

03.08.2023 16:00

7. Dönem Hizmet Kolu Toplu Sözleşmesi Tasnif Toplantısı Gerçekleştirildi

Kamu İşveren Heyeti temsilcileri, ilgili hizmet kolu içerisinde faaliyet gösteren kurumların yönetici ve temsilcileri ile bir araya gelerek 7. Dönem Hizmet Kolu Toplu Sözleşmesi'nin tekliflerini tasnif etmek amacıyla toplantı düzenlemiştir.

Sunulan toplam 82 teklifin bütünü, Genel ve Hizmet Kolu Toplu Sözleşmesi'ne dahil edilmiştir. Bir önceki döneme ait sözleşmeden devralınan 9 kazanım mevcut haliyle korunmuş, 11 kazanımın kapsamı genişletilerek revize edilmiş, 46 yeni teklif ise Hizmet Kolu Toplu Sözleşmesi kapsamına alınmıştır. Ayrıca, 16 teklif Genel Toplu Sözleşme kapsamına dahil edilmiştir.

Bu toplantının ardından, sunulan 82 teklifin Kamu İşveren Heyeti ile yürütülecek olan pazarlık süreci başlamış olacaktır.

İLGİLİ FOTOĞRAFLAR