YÖNET?M KURULUNDAN, RTÜK PERSONEL?NE Z?YARET

01.08.2015 20:31

YÖNET?M KURULUNDAN, RTÜK PERSONEL?NE Z?YARET

Birlik Haber-Sen Genel Ba?kan? ?inasi Gülcüo?lu, Genel Ba?kan Yard?mc?s? (Genel Ba?kan Vekili) Gürbüz ?naltekin ve Genel Ba?kan Yard?mc?s? (Mevzuat ve Top. Gör.) Mevlüt Burgaç RTüK personeline ziyarette bulundu.

 

Genel Ba?kan ?inasi Gülcüo?lu yapt??? konu?mada sendika çal??malar? hakk?nda bilgiler verdi. ‘RTüK personel say?s? bak?m?ndan az bir kurum olabilir fakat biz seçildi?imiz günden beri ki?i say?s?na bakmaks?z?n tüm çal??an arkada?larla ayn? samimi duygular? payla?t?klar?n?’ ifade etti.

 

Kurum ile ilgili sorunlar? de?erlendiren Gülcüo?lu, ‘Kimseye diyet borcumuz yok, size hizmet borcumuz var. ?nsana hizmet anlay??? uygulayan bir sendika olarak sorunlar?n?zda samimiyetle, takipçilikle ve ?srarc? bir çözüm anlay??? içinde olacaklar?n? belirtti.

 

RTüK personeli yap?lan ziyaretten memnuniyetlerini dile getirirken, çal??malarda ba?ar? dileklerini ilettiler.