Üyelerimizin ve Kamuoyunun Bilgisine

01.08.2015 20:31

Üyelerimizin ve Kamuoyunun Bilgisine

Bilindiği üzere 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun ve Tüzüğümüzün ilgili maddelerinde açık bir şekilde, şubelerin, sendika genel kurulunda kaç delegeyle temsil edileceğini belirleme yetkisi Genel Merkez Yönetim Kurulu'ndadır.

Genel Merkez Yönetim Kurulunca da, 4688 sayılı yasa, tüzük ve seçim yönetmeliğimizin ilgili maddeleri uyarınca, 12 nolu şubenin, 463 üye sayısına düşen 6 üst kurul delegesi ile sendika genel kurulunda temsil edilmesine karar verilmiştir.

Ancak 12 nolu şubenin 11.09.2014 tarihinde yapılan genel kurulunda, hiçbir yasal ve hukuksal dayanak olmaksızın, divan başkanlığı tarafından Genel Merkez Yönetim Kurulu kararına aykırı olarak 31 üst kurul delegesi seçilmiştir.

Söz konusu 12 nolu şubenin 11.09.2014 tarihinde yapılan hukuksuz ve yasal dayanaktan yoksun genel kurulu ile yasaları, sendikamız tüzüğünü ve seçim yönetmeliğini yok sayan, delegelerin iradesi ile seçilmiş ve yetkilendirilmiş genel merkezimizin kararlarını yok sayarak kural tanımaz tutumları ile kaos yaratanlar hakkında hukuksal süreç devam etmektedir.

Netice itibariyle her ne kadar hukuksal süreçler devam etmekle birlikte, gerek gücümüzü aldığımız iradeye ve sandığa sahip çıkmak, gerekse de 4688 sayılı yasa ve tüzüğümüzün amir hükümleri uyarınca 4 yıllık genel kurul şartını ihlal etmemek adına, genel merkez yönetim kurulumuzun 23.01.2015 tarihinde aldığı karar ile 21.02.2015 tarihinde genel kurul yapılmasına karar verilmiştir.

21.02.2015 tarihinde yapılacak genel kurul ile ilgili işlemler takip edilmiş, her kişinin en doğal hakkı olan hak arama özgürlüğü çerçevesinde yapılan itirazlar değerlendirilmiş, sonuç itibariyle Çankaya 1.İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın verdiği itirazların tamamının reddine dair kararlar neticesinde 17.02.2015 tarihinde delege listemiz kesinleşerek, genel kurula ilişkin hazırlık aşaması tamamlanmış ve değerli delegelerimiz davet edilmiştir.

Ancak tüm delegelerimizin ve misafirlerimizin katılımından sonra, demokrasi şölenine hazırlandığımız 20.02.2015 tarihinde, akşam saat 20.00 sıralarında, seçim kurulundan telefonla aranılarak genel kurulumuzun Ankara 4.İş Mahkemesi'nin verdiği ihtiyati tedbir kararı ile durdurulduğu bilgisi tarafımıza ulaştırılmıştır. 

Genel Kurul kararı aldığımız 23.01.2015 tarihinden bu güne, genel kurul hazırlık işlemlerinin tamamlanıp delege listesinin kesinleştiği 17.02.2015 tarihinden bu güne dek herhangi bir yargısal yola müracaat etmeyip, değerli delegelerimizin bu zorlu iklim ve yol şartlarında, ülkemizin dört bir yanından ve 81 ilinden, Ankara'ya ulaşmasından sonra, genel kurulumuzdan bir gün önce 20.02.2015 tarihinde mahkemeye müracaat ederek, aynı gün 20.02.2015 tarihinde tedbir kararı alarak ve bu tedbir kararının mesai saati bitiminden sonra seçim kuruluna ileten, delegelerimizin iradesini boykot eden kötü niyetlilere karşı mücadelemizin devam edeceğini bilmenizi isteriz.

Birlik Haber-Sen; makam ve kişisel çıkarları uğruna hareket edenlere hiçbir zaman müsaade etmediği gibi şimdi de müsaade etmeyecektir.

Demokrasiye, delegelerimizin iradesine ipotek koymak isteyenlerin, delegelerimizin sandığa gitmesine engel olmak isteyenlerin karşısında olacağınızın bilincindeyiz.

Şube ve il başkanlarımıza, işyeri temsilcilerimize, üyelerimize ve Birlik Haber-Sen'e gönül verenlere sesleniyoruz:

        GÜN BİRLİK GÜNÜDÜR,

        GÜN KARDEŞLİK GÜNÜDÜR,

        GÜN SANDIĞA SAHİP ÇIKMA GÜNÜDÜR...

        Saygılarımızla

                                                       BİRLİK HABER-SEN

 

                                               GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU