İzmir'de Genişletilmiş İl Temsilciler Toplantısı Gerçekleştirdik

25.12.2023 16:00

İzmir'de Genişletilmiş İl Temsilciler Toplantısı Gerçekleştirdik

Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren Ege 1 Numaralı İzmir Şube Başkanlığı, sendikal iş birliği ve dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla, Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak, Birlik Haber-sen Genel Sekreteri Gürbüz İnaltekin ve Genel Başkan Yardımcısı Evren Akpınar'ın önderliğinde, kapsamlı ve genişletilmiş il temsilciler toplantısı düzenledi. Bu önemli toplantı, bölgesel sendikal faaliyetlerin değerlendirilmesi ve geleceğe dönük stratejilerin belirlenmesi açısından büyük önem taşıyordu.

Toplantının ana gündemi, sendikanın son dönemde gerçekleştirdiği faaliyetlerin detaylı bir şekilde temsilcilere sunulmasıydı. Bu sunumlar sırasında, temsilcilerin sorunları, talepleri ve önerileri dinlenerek not alındı. Bu etkileşim, sendikanın üye tabanı ile olan iletişimini güçlendirmek ve onların sesini daha iyi duymak adına atılmış kritik bir adımdı.

Toplantıya katılan temsilcilerin gösterdiği ilgi ve katılım, başkan ve yönetim kurulu tarafından takdirle karşılandı. Bu katılım, sendikanın üyeler arasındaki bağın güçlü olduğunun ve ortak hedeflere ulaşma konusunda kararlılık sergilediklerinin göstergesi oldu.

Son olarak, Birlik Habersen Başkanı Ömer Budak, toplantının sonuçları hakkında bir değerlendirme yaparak, bu tür toplantıların sendikanın etkinliğini ve üyeler arası dayanışmayı artırma yolundaki önemine dikkat çekti. Budak, bu tür etkinliklerin sadece mevcut sorunları çözmek için değil, aynı zamanda gelecekteki stratejileri planlamak için de kritik olduğunu vurguladı.

İLGİLİ FOTOĞRAFLAR