7. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin İlk Toplantısından Detaylar

01.08.2023 20:55

7. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin İlk Toplantısından Detaylar

Gerçekleşen toplantıda bütün talepler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN'a iletilirken maddeler üzerinde durularak konuşuldu. Genel Yetkili sendika başkanları ayrı ayrı söz hakkı alarak taleplerini dile getirdi.

Toplantıda Birlik Haber Sen Genel Başkanı Ömer BUDAK sunum konuşması gerçekleştirdi. Genel Başkan BUDAK konuşmasında hizmet kolumuzda yer alan her bir kuruma ayrıca değinerek dikkatleri kamu görevlilerinin gerçek problemlerine çekti.

BUDAK PTT ile ilgili konuşmasında PTT A.Ş. personelinin yaşadığı sorunlara değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu personellerin mali, özlük ve sosyal haklarından iş güvencelerine kadar birçok konuda ciddi farklar bulunması nedeniyle iş barışı bozulmuş, iş verimliliği azalmış ve adaletsiz bir ortam oluşmuştur. Bununla birlikte vatandaşa ulaştırılan hizmet kalitesi düştüğünden PTT yoğun eleştirilere maruz kalmaktadır.

Bugün aynı iş yerinde aynı işi yapan bir 399 sayılı KHK kapsamındaki dağıtıcı/memur ortalama 25 bin lira ücret alırken, İHS’ li bir dağıtıcı/memur ortalama 21.500 TL, bir taşeron personel ise 15 bin lira civarında ücret almaktadır.

Bu toplu sözleşmede PTT ile ilgili taleplerimizin en önemlisi statü farklılıklarının kaldırılarak tüm personelin 399 sayılı KHK kapsamında istihdamının sağlanmasıdır. Bu durum personeller arasındaki ücret adaletsizliği başta olmak üzere iş barışını bozan tüm olumsuzlukların ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Bununla beraber tüm personelin 399 sayılı KHK kapsamına alınmasının kısa vadede olmayacağı ön görüsü ile tekliflerimizin kapsamını ve sistematiğini 399’lu ve İdari Hizmet Sözleşmeli personellerin aralarındaki ücret farkları başta olmak üzere tüm farklılıkların giderilmesi ve dengenin sağlanması zemininde oluşturulmuştur."

BUDAK, TRT personelinin sorunlarını ele alırken,

"TRT, özel televizyon ve radyoların ilk kurulduğu yıllardan bugüne de bunlara kalifiye personel ihraç eden bir misyonda üstenmiştir.

Ancak gelinen aşamada bilinenin aksine özel radyo ve televizyon kanallarının personellerine verdiği ücretler ile sosyal ve özlük haklardan dolayı TRT’de çalışmanın cazibesi azalmış ve birçok TRT personeli özel sektördeki firmalara kaymıştır.

Ayrıca 2019 yılından sonra Özel Hukuk Hükümlerine tabii sözleşmeli personel çalıştırmaya başlanmış ve bu personeller ile de kişiye özel sözleşmeler imzalanmıştır. Bu nedenle aynı iş yerinde aynı işi yapan personeller arasında farklı ücret politikaları oluşmuştur. Bu durum gerek ÖHT li personelin birbiri arasında gerekse kurumun kadrolu personeli arasında iş barışını bozmuştur. Ücretler arasında hatırı sayılır dengesizlikler oluşmuştur." ifadelerini kullandı.

RTÜK çalışanları arasındaki ücret adaletsizlikleri, özlük ve sosyal hakları ile ilgili problemlere değinen BUDAK şu ifadeleri kullandı:

"RTÜK’te 2012 yılı öncesinde istihdam edilen personeller ile 2012 yılından sonra 666 sayılı KHK’ya tabii olarak istihdam edilen personeller aynı iş yerinde aynı işi yapmalarına rağmen aralarında ücret farkları başta olmak üzere, mali, özlük ve sosyal haklar bakımından ciddi farklar bulunmaktadır. Bu durum iş barışını ve kurumun işleyişini de olumsuz etkilemiştir."

Konuşmasının devamında BTK ile ilgili açıklamalarda bulunan BUDAK;

"BTK’da 2012 yılı öncesinde istihdam edilen personeller ile 2012 yılından sonra 666 sayılı KHK’ya tabii olarak istihdam edilen aynı iş yerinde aynı işi yapan personeller arasında maaş farkları başta olmak üzere, mali özlük ve sosyal haklar bakımından ciddi farklar bulunmaktadır.

Ayrıca BTK’ da istihdam edilen nitelikli personelin maaşları özel sektörde çalışan emsallerinin çok altında kaldığından bu personellerin özel sektöre geçişlerini de hızlandırmaktadır." ifadelerini kullanarak çalışma şartları ve gelir adaletsizlikleri sebebiyle BTK personelinin özel sektöre kaydığı konusunda uyarıda bulundu.

Konuşmasının sonunda CİB personelinin gelir seviyelerinin düşük olduğuna dikkat çeken BUDAK şu ifadeleri kullandı:

"CİB’in Cumhurbaşkanlığı hizmet binası dışında ayrı bir yerde hizmet vermesi nedeniyle personelinin ürettiği stratejik hizmetin karşılığının verilmesinde gelir seviyeleri Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına nazaran daha düşüktür.

Bu toplu sözleşmede CİB ile ilgili yapılan talepler ile yaptıkları stratejik görevler nedeniyle personelin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi amaçlanmıştır."

Birlik Haber Sen Teklifleri

Memur Sen Konfederasyonu Teklifleri

İLGİLİ FOTOĞRAFLAR