TALEBİMİZ ÇERÇEVESİNDE BİR SINIRLAMA DAHA SONA ERDİ

26/02/2016

Memur-Sen'in Toplu Görüşme ve Toplu Sözleşme süreçlerinde, Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantıları'nda gündeme taşıdığı, kamudaki yöneticilere yönelik "Atanamayacak Hizmet Yeri Sınırlaması" Bakanlar Kurulu kararıyla kaldırıldı.

Konfederasyon olarak toplu görüşme ve toplu sözleşme süreçlerinde, Kamu Personeli Danışma Kurul toplantılarında gündeme taşıdığımız, Devlet Memurlarının “Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik”in 15’nci maddesindeki “il ve ilçelerdeki üst düzey yönetici konumundaki kamu görevlilerinin kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçelerine, aralıksız 15 yıl ve daha fazla ikamet ettiği il ve ilçelere atanamamasına” ilişkin sınırlamanın kaldırılması talep ve teklifimiz, Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliğiyle hayata geçti.

Resmi Gazete’nin bugünkü (26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı) nüshasında yayımlanan Yönetmelik değişikliğiyle Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına Dair Yönetmelik’in 15’nci maddesi yürürlükten kaldırıldı.

“Memurun Yer Değiştirme Suretiyle Atanamayacağı Hizmet Yerleri” başlıklı ve “Vali, kaymakam, bölge müdürü, başmüdür, il ve ilçe müdürleri, emniyet müdürü, emniyet amiri, milli eğitim müdürü, defterdar, mal müdürü, kadastro müdürü, tapu sicil müdürü, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, Nüfus Müdürü ve bunların yardımcıları, taşra teşkilatında görevli şube müdürü, müdür, il ve ilçe müftüsü ve bunların yardımcıları ile koruma ve güvenlik hizmetlerini yürüten personel;

a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il'e bağlı ilçelere,

b)  Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye, bu il'e bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu il'e bağlı diğer ilçelere, atanamazlar.

Ancak, son genel nüfus sayımına göre;

a) Ekli 1 Sayılı Cetvelde IV, V ve VI’ncı bölge kapsamında belirlenen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000'i aşan yerlere,

b) (Değişik: 18/5/2001-2001/2526 B.K.K.) Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000'i aşan yerlere, yapılacak atamalarda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.” hükmünü içeren 15’nci maddenin yürürlükten kaldırılması sonucunda; madde içeriğinde yer verilen unvanlarda görev yapan kamu görevlileri, bütün il ve ilçelere atanabilecekler. Bir başka ifadeyle madde kapsamında sayılan unvanlarda görev yapan kamu görevlilerinin,81 il’den ve 957 ilçeden her hangi birine ataması yapılabilecek.

Bu değişiklik, kamu personel sisteminde ve personel mevzuatında “kamu görevlilerine güvensizliği esas alan” bakış açısının tamamen terk edilmesi yanında ve bu bakış açısı kaynaklı hüküm ve uygulamalara da son verilmesine de önemli katkı sağlayacaktır. 

Okunma Sayısı : 1860

DİĞER HABERLER

M Akif İnan Köşesi

TRT Haber Haberler

Son Dakika Haberleri  |  Haber Manşetleri
ANKET
Yeni Web Sitemizin Kullanışlı ve Daha Estetik Olduğu Fikrine Katılıyor musunuz?