PTT A.Ş 2016 Yılı 2. Dönem Kik Toplantısı Yapıldı

16/11/2016

Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası (Birlik Haber-Sen) ile PTT A.Ş. arasında 2016 yılı 2. Dönem Kurum İdari Kurulu (KİK) Toplantısı yapıldı.

Toplantı, 4688 sayılı “Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun “Kurum İdari Kurulları” başlıklı 22. maddesi gereğince oluşturulan Kurum İdari Kurulu’nun Haberleşme işkolunda ‘Genel Yetkili Sendika’ Birlik Haber-Sen ile Posta ve Telgraf Teşkilatı yetkililerinin katılımıyla PTT A.Ş Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşti.

Birlik Haber-Sen adına toplantıya Genel Başkanımız Ömer Budak, Genel Başkan Vekilimiz Gürbüz İnaltekin, Genel Başkan Yardımcılarımız Mevlüt Burgaç, Cengiz Bekar, Muzaffer Boskurt, Ahmet Karagöz ve Ankara PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü 17 Nolu Şube Başkanı Evren akpınar katılırken, PTT A.Ş adına Genel Müdür Yardımcısı Gürbüz Akbulut ve şirketin tüm Daire Başkanları katıldı.

Sendikamız ve PTT A.Ş. arasında yapılan Kurum İdari Kurul Toplantısındaki taleplerimiz aşağıdadır.

Taleplerimize ilişkin cevaplar PTT A.Ş. Yönetim Kurulunca görüşülüp sendikamıza iletildikten sonra ilan edilecektir.

Kurum İdari Kurul toplantısının tüm sonuçları başta üyelerimiz olmak üzere tüm PTT A.Ş. çalışanları adına hayırlara vesile olmasını diler; taleplerimizin kabul edilmesi için her tür kanuni ve demokratik hakkımızı kullanacağımızın bilinmesini ister, başta üyelerimiz olmak üzere tüm PTT A.Ş. çalışanlarına saygılarımızı sunarız.

2016 YILI II. DÖNEM PTT A.Ş.

KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

1- POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Malumunuz olduğu üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Genelinin Uygulaması Gereken Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğini değiştirilmiş, değiştirilen yeni yönetmeliğe göre kurum içi sınavlarda 70 olan baraj puan 60’ a düşürülmüş ayrıca her unvan için yazılı sınavla birlikte uygulamalı sözlü sınav ( mülakat ) getirilmiştir.

PTT A.Ş’nin de; Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğini, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Genelinin Uygulaması Gereken Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine uygun hale getirmesi gerekmektedir.

Ayrıca PTT A.Ş’nin çağın gereklerine uyum sağlayabilmesi, yeni hizmet alanlarına girerek karlılık payının artırılması, teknolojik gelişmelere göre hareket edilebilmesi için teknolojiyi ve çağın gereklerini iyi uygulayabilen tecrübeli ve genç yönetim kadrolarına ihtiyaç duyulmaktadır bu durumun sağlanabilmesi ilk olarak görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinin değiştirilmesi ile sağlanabilecektir,

Bu nedenle yapılması zorunlu olan bu yönetmelik değişikliğinde;

a - ) (Dağıtım Şefliği Kadrosu İhdas edilmesi) Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Görev Grupları başlıklı 5. Maddesinin, 5. Fıkrasına Şef ( dağıtım ve kargo ), Şef ( PTT Bank ) ibarelerinin eklenmesi,


 

b - ) (Dağıtıcıların Şeflik Sınavına girebilmesi) Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin ( g ) bendinin Şef, Şef ( dağıtım ve kargo ), Şef ( PTT Bank ) pozisyonuna atanabilmek için olarak değiştirilmesi ve ( g ) bendine ek olarak 4. Şıkkın eklenmesi ve bu şıkkında Dağıtıcı olarak en az 6 yıl çalışmış olmak olarak yazılması,

c - ) (Teknisyen ve Teknikerlerin Şeflik Sınavına Girebilmesi) Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin ( g ) bendine 5. Şıkkın eklenmesi ve bu şıkkında teknisyen veya tekniker olarak en az 6 yıl çalışmış olmak olarak yazılması,

ç - ) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde personelin dağıtıcı olarak çalıştığı sürelerin Unvan değişikliği sınavlarında göz önüne alınması,

d - ) Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Görev Grupları başlıklı 5. Maddesinin, 2. Fıkrasına Müdür ( dağıtım ve kargo ), Müdür ( PTT Bank ) ibarelerinin eklenmesi,

e - ) Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin ( ç ) bendinin 6. Maddesinin Veznedar olarak toplam 8 yıl çalışmış olmak olarak değiştirilmesi,

f - ) (Başdağıtıcıların DTM’lere Müdür Olabilmesi) Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin ( ç ) bendine 7. Şıkkın eklenmesi ve bu şıkkında Başdağıtıcı olarak 8 yıl çalışmış olmak olarak yazılması,

g - ) (Memur ve Veznedarların Uzman Olabilmesi) Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin ( e ) bendine aşağıdaki 6. ve 7. şıkların eklenmesi,

6) Genel Müdürlük ve Başmüdürlükler İhtisas Birimlerinde memur olarak en az 8 yıl çalışmış olmak,

7) Genel Müdürlük ve Başmüdürlükler İhtisas Birimlerinde veznedar olarak en az 6 yıl çalışmış olmak,"

2 – PERSONEL EKSİKLİĞİNİN GİDERİLMESİ

Türkiye genelinde PTT A.Ş. hizmetlerinin daha kaliteli olarak yürütülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, personellerimizin daha sağlıklı ve verimli olabilmeleri bakımından, PTT A.Ş. bünyesindeki dağıtıcı ve memur sayısının artırılmasının kaçınılmaz bir hal aldığı malumlarınızdır. Örneğin, Dünya posta birliğine bağlı Fransa’nın nüfusu 80 milyon civarında olup, 260.000 personel görev yapmaktadır. Ülkenin aynı zamanda en çok kar eden Devlet kuruluşu olduğu göz önünde bulundurulduğunda bunun, az ve eksik personelle çok karlılık, hizmet kalitesi ve memnuniyetine ulaşılmasının mümkün olmadığı gerçeğini ortaya koymaktadır. Dağıtıcı ve memur sayısının artırılması gerektiğini ifade etmemizin yanında, PTT A.Ş.’de emeklilik, istifa, başka kuruma  yatay geçiş, yeni kurulan birimler ve işlem çeşitliliğinin sürekli artış göstermesine mukabil artan iş yükü nedeniyle kurumun personel ihtiyacının her geçen gün daha da arttığı gerçeği de ortadadır. 

Örneğin 2. Dönem Kurum İdari Kurulu Toplantısında ki Norm Çalışmaları kapsamında Sendikamız tarafından;

1- Birçok Başmüdürlüklerde Başmüdür Yardımcısı sayılarının yetersiz olması,

2- Birçok İlde İhtisas Servis Müdürleri ve Merkez Müdür normlarının boş olması,

3- Hizmet çeşitliliğinin artması nedeni ile Başmüdürlük İhtisas Servislerinde mevcut memur normlarının yapılan işleri yeteri kadar karşılayamaması,

4- Hizmet çeşitliliğinin artması nedeni ile Merkez Müdürlükleri ve şubelerde mevcut memur normların yapılan işleri yeteri kadar karşılayamaması.

5- Mektup ve kayıtlı gönderilerin tesliminde BTK tarafından G+ teslim süresinin zorunlu hale getirilmesi nedeni ile bir çok yerde dağıtım personellerinin yeterli olmaması,

6- Personelin izin ve rapor gibi kanuni haklarının karşılığında personel bulundurulmasının gerekliliği göz önüne alınarak tüm Türkiye genelini kapsayacak şekilde iş gücü tespitinin yeniden ve bilimsel bir şekilde sağlanması için Üniversitelerin veya Bağımsız iş gücü tespiti yapan firmalar aracılığıyla bilimsel verilere dayanan bir norm kadro çalışması yapılması teklif edilmiş ve bu maddelerden hareketle, PTT A.Ş.’nin uzun yıllar yaşadığı norm kadro sıkıntısının tamamen ortadan kaldırılması ve yapısal sıkıntıların yaşandığı PTT A.Ş.’nin organizasyon yapısının (Başmüdürlükler, Merkezler, Şubeler ve 4. Sınıf Merkezler v.b.) yeniden düzenlenmesi için bu alanda hizmet sunan danışmanlık firmalarıyla irtibata geçilerek “Yeni Norm Kadro ve Yeni Organizasyon” yapısı belirlenmesine karar verilmişti.

Diğer konuların yanında acilen personel ihtiyacının sağlıklı bir şekilde karşılanması için 2015 yılında yaptığımız gerek 1. Dönem gerekse de 2. Dönem Kurum İdari Kurulu Toplantılarında yeniden norm ve cihet çalışması da yapılması hususunda mutabakat sağlanmış ve bu doğrultuda Ünitelere talimat verilmişti. Ancak yapılan norm çalışmaları kapsamında özellikle açıktan personel alımlarında gecikmelerin yaşanması ve beklenen yeterli sayıya ulaşılamaması nedeniyle merkezlerin acil  personel ihtiyaçlarının gelinen nokta itibariyle yeterince giderilemediği iş yerlerinde yapılan tespitlerle görülmüştür. Bu da, hizmetlerin daha kaliteli olarak yürütülememesi, müşteri memnuniyetinin maksimum seviyede sağlanamaması, personellerimizin ise daha sağlıklı ve verimli olamaması sonucunu beraberinde getirmektedir. Bu vesileyle bekleyen memur ve dağıtıcı  norm artışlarının acilen sisteme yüklenmesinin sağlanması, PTT Merkez ve şubeler ile Posta Dağıtım Merkezlerinde ki eksik personelin bir an evvel alım yapılarak tamamlatılması elzemdir.

3 – UNVAN YÜKSELME SINAVLARININ AÇILMASI

Kurumda Merkez Müdürlüğü ve İhtisas Servis Müdürlüklerinin bir çoğu vekaleten yürütülmektedir. Ayrıca Şef kadrolarında da bir çok açık bulunmaktadır. Geçmişte şef görevde yükselme sınavlarında da bazı sıkıntılar yaşanmış ve bu sıkıntılardan dolayı 2016 yılında yeniden şef görevde yükselme sınavı açılmasına karar verilmişti.

Bu nedenlerle Kurumda Müdür görevde yükselme sınavı ve şef görevde yükselme sınavı açılması,

4 – PTT AŞ. PERSONELİNİN İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME ( TAYİN ) KRİTERLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ.

PTT AŞ. personelinin ihtiyacı doğrultusunda yer değiştirme ( tayin ) taleplerinin değerlendirilmesi ve kurum tarafından sonuçlandırılması aşamalarında gerek çalışanlar gerekse kurum çeşitli sıkıntılarla karşılamaktadır.

Yaşanacak sıkıntıların engellenmesi için;

a - ) Örneğin; Milli Eğitim Bakanlığının uyguladığı yer değiştirme ( tayin ) sistemine, benzer bir otomasyon sistemi kurularak personelin bu sistem üzerinden tayin taleplerinin alınarak sonuçlandırılması gerekmektedir.

b - ) PTT personeli yer değiştirme taleplerinin her yıl Haziran ayında değil de Ocak ayında alınması, çalışanların bir sonraki yıl için daha sağlıklı planlama yapabilmesini sağlayacaktır.

5- POSTA DAĞITICILARININ SINAVSIZ OLARAK MEMURLUĞA ATANMASI

PTT A.Ş’ de 399 sayılı KHK’ ya göre çalışan 4 yıllık üniversite mezunu ve kurumda en az 5 yıl görev yapmış dağıtıcılar geçmiş dönemlerde sınavsız, son olarak da 2013 yılında sınavla memuriyete geçirilmiştir.

Yetkili sendika olarak önerimiz; yapılacak olan personel alımlarında kuruma memur alınmaması mevcut dağıtıcılardan geçmişte olduğu gibi 4 yıllık üniversite mezunu ve kurumda en az 5 yıl görev yapmış olanlarının kurum içerisinde sınavsız veya yapılacak bir sınavla memuriyete geçirilmesidir.

Kaldı ki; o dönem Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı şimdi ise Başbakanımız olan Sayın Binali YILDIRIM’ ın sendikamızın düzenlemiş olduğu bir organizasyona katılarak üniversite mezunu dağıtıcılarımıza vermiş olduğu bu yönde bir sözde bulunmaktadır.

6 - PTT A.Ş.’YE PERSONEL ALIM ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

PTT A.Ş.; Gişe Memuru personel alımlarında fakülte ayrımı yapılmaksızın 4 yıllık üniversite mezunlarının tamamı kuruma alınabilmekte aynı zamanda Dağıtıcı alımlarında da 2 yıllık yüksek okul mezunları dağıtıcı olarak işe alınmaktadır. Bu durumun sonucunda;

a - ) Eğitim Fakültesi mezunu olup Gişe Büro Görevlisi olarak atanan personeller kurumu geçici olarak çalışacağı bir yer olarak görmekte ve yapılan ilk öğretmen alımlarında istifa ederek atanmış olduğu kadronun boşalmasına ve sonuç olarak da personel eksikliğine neden olmaktadır.

b - ) İki yıllık Yüksek Okul Mezunu olarak kuruma başlayan dağıtıcı personel ise kısa sürede lisans tamamlamakta ve sonucunda da ya KPSS sınavına girip kurum değiştirmekte yada haklı olarak kurumda kariyer planları yapmaktadır.

Bu durumun önüne geçilmesi için;

a - ) Gişe Büro Görevlisi ve dağıtıcı alımlarının lise mezunlarından yapılması,

b - ) Mümkün olmaması halinde ise Gişe Büro Görevlisi alım ilanına çıkılırken Eğitim Fakültesi mezunlarının ilanda yer almamasının sağlanması gerekmektedir.

7 - YEMEK YARDIMI

Toplu Sözleşmenin amir hükmü gereğince KİT’ lerde 399 Sayılı KHK’ ya göre çalışan personellere yemek yardımı verilir denilmektedir.

Ancak bir çok ilde Başmüdürlükler çeşitli gerekçelerle personelin yemek yardımından yararlanması için gerekli altyapıyı sağlamakta direnmektedirler.


 

Bu nedenle PTT A.Ş’de 399 sayılı KHK’ ye göre çalışanların yemek yardımından yararlanabilmesi için tüm Başmüdürlükler bünyesinde yemekhane açılması, yemekhane açılmasının mümkün olmaması durumunda yemek şirketleriyle anlaşılarak çalışanların yemek yardımından yararlandırılmasının sağlanması. Merkeze bağlı şubelerde görev yapan personele ise yemek yardımından yararlanabilmesi için yemek şirketi tarafından yemeğin taşımalı olarak verilmesi. Personelin iş verimliliği açısından önem arz etmektedir.

8 - SERVİS HİZMETİNİN SAĞLANMASI VE BİLET ÜCRETİ VERİLMESİ

Toplu Sözleşmede kazanılmış bir hak olan servis hizmeti kurumda bir çok ilde uygulanmamaktadır.

Toplu Sözleşme hükümlerinin hayata geçirilebilmesi için;

a - ) Servis hizmetinden yararlandırılan 13 Büyükşehir dışında kalan 17 büyükşehir başta olmak üzere tüm iller de servis hizmetinin sağlanması gerekmektedir.

b - ) Servis hizmeti sağlanamadığı taktirde servis güzergahı göz önüne alınmadan bilet ücretinin ödenmesi uygulamasına gidilebilir.

9 - VEKALETEN MÜDÜRLÜK YAPANLARA ÖDENEN TEMSİL ÖDENEĞİ

PTT A.Ş bünyesinde bir çok müdürlük vekaleten yürütülmektedir. Vekaleten müdürlük görevi yürütenlere vekalet ettikleri unvanın maaşı ödenemediğinden, asil müdürlere ödenen temsil ödeneğinin en az 2 kat oranında vekil müdürlere de ödenmesi halinde hem mağduriyetlerinin giderileceği hem de kuruma olan aidiyet duygusunun artacağı kanaatindeyiz.

PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu İdari Hizmet Sözleşmeli vekil müdür olanlara bu yönde bir uygulama yapmış fakat 399 Sayılı KHK’ ya tabi vekil müdürler bu uygulamanın dışında bırakmıştır.

Yapılan bu uygulama İHS’li ve 399 sayılı KHK’ ya tabi vekaleten müdürlük görevi yürütenler arasında iç barışı tamamen bozmuş olup büyük bir huzursuzluğa neden olmuştur.

Ayrıca 2016 yılı içerisinde İdari Hizmet Sözleşmeli olarak asaleten müdürlük yapanların temsil ödeneğinde artış yapılmış fakat 399 sayılı KHK’ nın ek I. Listesinde bulunan müdürlerin temsil ödeneğinde artış yapılmamış, bu durum sonucunda personel arasında huzursuzluklar yaşanmıştır.

Bu nedenle vekaleten müdürlük yapanlara statü ayrımı yapılmadan Asil müdürlere ödenen temsil ödeneğinin en az 2 kat olarak ödenmesi hem iş barışı hem de çalışanların motivasyonu açısından önem arz etmektedir.

10 - BAŞDAĞITICI VE DAĞITIM ŞEFLERİNİN YETKİ ALANININ YENİDEN BELİRLENMESİ.

Dağıtım Merkezlerinde Dağıtım şefleri ile Başdağıtıcılar arasında yetki karmaşası olduğundan (Dağıtıcıların yıllık izinleri, cihet atamaları v.b.) Başdağıtıcılar dağıtımla ilgili düzenlemeleri ve gerekli çalışmaları hızlı ve verimli bir şekilde yerine getirmekte zorluk yaşamaktadır.

Başdağıtıcıların ve Dağıtım Şeflerinin daha verimli çalışabilmesi için

a ) Başdağıtıcıların dağıtımla ilgili konularda Merkez Müdüründen sonra tek yetkili olması için gerekli düzenlemenin yapılması.

b) Dağıtımda görev yapan şeflerin ise Merkez veya dağıtım biriminin idari ve mali konuları ile ilgili işlerin yerine getirilmesinde Merkez Müdüründen sonra tek yetkili olması için gerekli düzenlemelerin yapılması,

11 - PTT A.Ş BÜNYESİNDE 399 SAYILI KHK’YA GÖRE ÇALIŞAN VEZNEDARLARIN ÜCRET DÜZEYİNİN ARTIRILMASI.

Veznedarların PTT Matik’ lere para koyma, Şubelerden para toplama ve hesapları kapatmak için geç saatlere kadar çalışmaları göz önüne alındığında yaptıkları işle aldıkları ücretin yeterli olmadığı görülmektedir.

Ayrıca PTT A.Ş bünyesinde çalışan veznedarların önemli bir kısmının veznedar olarak çalışmalarının yanı sıra özellikle kurumda müdür kadrolarının yetersiz olması nedeniyle müdür vekili olarak çalışıyor olmasına rağmen ücret skalasında gişe memurundan yanlızca 40 lira fazla maaş alması sendikamız tarafından kabul edilemez bir durumdur.

Bu nedenlerle;

a - Veznedarların yaptıkları işlerin mali riskinin yüksek olması nedeniyle riskin azaltılması adına 399 sayılı KHK’ ya göre çalışan veznedarlara 3. düzeydenmaaş verilmesi kurum adına faydalı olacaktır.

b - Toplu Sözleşmeye göre Merkez Müdürlüklerinde çalışan veznedarlar gişe memurları gibi ilave 70 TL alabiliyor iken Genel Müdürlük ve Başmüdürlüklerde çalışan veznedarlar bu haktan yararlanamamaktadır. Adı geçen yerlerde görev yapan veznedarlarında bu haktan yararlanması kurum adına fayda sağlayacağı kanaatindeyiz.

12 – TEKNİK PERSONELLERİN PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ

PTT’nin 2005 yılından itibaren otomasyona geçişi, PTT Bank Konseptinin uygulanması, bir çok kurumda yapılamayan yeni programların yazılması ve daha sonra gerek otomasyonun sağlıklı bir şekilde çalışmasının sağlanması ile binaların bakım ve onarımında büyük emeği olan Teknik personeller devam eden süreç içerisinde maalesef kurum tarafından üvey evlat muamelesi görmektedirler.

Teknik personellerin kurum aidiyetlerinin ve iş performanslarının artması için;

a - Teknikerlerin lisans tamamlama ( Teknik Eğitim Fakülteleri veya Mühendislik ) yapabilmeleri için Bakanlık düzeyinde girişimde bulunulması

b - Meslek Yüksek Okulu Mezunu teknisyenlere bir defaya mahsus olmak üzere Tekniker kadrolarının verilmesi yada kadro verilemiyorsa bu kadronun karşılığı olan ücretin verilmesi

13 – 399 SAYILI KHK’ YA GÖRE ÇALIŞAN PERSONELE UYGULANAN PERFORMANS KRİTERLERİNİN KALDIRILMASI

PTT’ nin A.Ş. olma sürecinden sonra kurumda 399 sayılı KHK’ ya göre çalışan personele İdari Hizmet Sözleşmeli Personellere uygulanan Performans sistemi kriterleri uygulanmaya çalışılmaktadır. “399 sayılı KHK eki II sayılı cetvele tabi Sözleşmeli Personellerin işlem adetlerine göre yılsonu başarı sicil değerlendirmesinde bulundurulur, gerektiğinde görev yeri değiştirilir.” denilmektedir. Bu durum açıkça kanuna aykırıdır .

Bu nedenle Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı değerlendirilmesi hakkında yönetmelik ekinde yer alan Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlendirmesi Raporu'nun "sicil ve başarı değerlemesinde esas alınan hususlar” çerçevesinde olduğu gibi işlem yapılmasını ve Performans değerlendirmesinden çıkarılması gerekmektedir.

14 – DAĞITICI VE BAŞDAĞITICILARIN KIYAFETLERİ

PTT A.Ş de uzun yıllardır Başdağıtıcı ve dağıtıcıların kıyafeti konusunda belli bir standart yakalanamamıştır. Belirli bir standart bulabilmek için Üniversitelerle anlaşma yapılarak yeni ve kalıcı bir kıyafet uygulamasına geçilmesinin sağlanması bu iş ve işlemler yapılırken sendikanın da görüşlerinin alınması kurum adına katkı sağlayacaktır.

15 – DAĞITIM HİZMETLERİNDE KULLANILAN MOTOSİKLET VE DİĞER ARAÇLAR

PTT A.Ş.’ nin dağıtım hizmetlerinde kullanılan eski araçlar gerekli planlama yapılmadan veya yerine yenisi gelmeden hurdaya ayrılarak Dağıtım Merkezlerinden bir anda çekilmesi bazı İllerde (Şanlıurfa, Isparta ve Gaziantep’in ilçeleri gibi) dağıtım durma noktasına gelmiştir.

Bu durumun sonucu teslimi geciken gönderiler için dağıtım elemanlarına Başmüdürlükler tarafından cezai işlem uygulanabilmektedir.

Yaşanacak aksaklıkların önüne geçilmesi için özellikle motosiklet alımlarının bir an önce yapılması gerekmektedir.

16 - MERKEZLERDE DOKTOR BULUNDURULMASI

İş Kanununda belirtilen yasalar çerçevelerde sayısı 50 kişiyi geçen özelliklede Dağıtım ve Toplama Merkezlerinde 1 adet doktor bulundurması personelimiz açısında son derece önemlidir. Personelimizin muayene haricinde ilaç yazdırmak için bile bir gününü ayırmak zorunda kalıyor. Buda mecburen iş kaybına sebep oluyor. Sabah 08:00-12:00 arasında merkezlerde doktorun bulunması bu iş kaybını önleyecek personelimizin daha verimli çalışmasını sağlayacaktır.

17 – TAŞERON FİRMA ELEMANLARI

PTT A.Ş. bünyesinde yaklaşık 9.000 asıl işi yapan, 4.000’de yardımcı hizmetlerde bulunan toplamda 13.000 taşeron firma elemanı görev yapmaktadır.

Hükümetimiz aldığı radikal bir kararla kamuda çalışan tüm taşeron firma elemanları kadroya alınacaktır.

Bu kanun düzenlemelerinin sonuçlanması ile birlikte PTT A.Ş.’ de diğer asıl işi yapanlarla aynı işi yapan taşeron firma elemanlarının kurum bünyesinde İHS’li olarak istihdam edilmesi hem iş barışını sağlayacak hem de yıllardır bu işi yapan personellere hakkının teslim edilmesi sağlanmış olacaktır.

18 - ATM’LER İÇİN BAŞMÜDÜRLÜKLERDE YENİ BİR BİRİMİN OLUŞTURULMASI

ATM cihazlarında oluşan teknik ve Mali sorunlarının takibi için Başmüdürlükler bünyesinde ayrı bir birim oluşturulması gerekmektedir.

19 - DAĞITICI PERSONELİN SERBEST ULAŞIM KARTI

Kamu görevlilerinin genelini ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklarına ilişkin 2016-2017 yıllarını kapsayan 3 dönem Toplu Sözleşmesinde “T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı anonim şirketi pozisyonlarında bulunup, belediye sınırları içerisinde Başdağıtıcı ve dağıtıcı olarak görev yapanlara, Belediye tarafından işletilen toplu taşıma araçları ile özel halk otobüslerinden ücretsiz yararlanmaları için anılan Genel Müdürlük tarafından birer fotoğraflı kart verilir. “ şeklinde toplu sözleşmede bağıtlanmıştır.

Bahse konu fotoğraflı kartın biran önce dağıtım hizmetlerinde çalışan tüm personele çıkartılarak verilmesini talep ediyoruz.

20 - KÖY VE KARGO KURYE DAĞITIMI PERSONELLERİNE KURUM TARAFINDAN HAT VE TELEFON TAHSİS EDİLMESİ

21 - PİM, PİDM ve KİM MÜDÜRLÜKLERİNİN ÇALIŞMA ORTAMLARININ DÜZENLENMESİ

PİM, PİDM ve KİM müdürlüklerinde personelin geçirdiği zamanlarda daha rahat edebilmesi için Sosyal alanlar oluşturulması ayrıca personelin dağıtımdan döndükten sonra temizliğini yapabilmesi için dağıtım Merkezlerine banyo yaptırılmasını talep ediyoruz.

22 - PİM, PİD. KİM VE MERKEZ DAĞITIM MÜDÜRLÜKLERİ BÜNYESİNDE 30 DAĞITICI SAYISININ ALTINDA KALAN BU GÖREV YERLERİNDEKİ MÜDÜRLERE MESAİ HAKKININ VERİLMESİ.

Cumartesi günleri dağıtım hizmeti yapan ve dağıtıcı normu 30’un altında kalan işyerlerindeki denetim ve kontrol işlemlerini yapmak üzere mesaiye gelmiş Müdürlere fazla çalışma ücretinin ödenmemesi hususu çalışanların mağduriyetine neden olmakta ve işgücü verimliliği ile çalışma performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu itibarla, Dağıtıcı normu 30’un altında kalan ve Cumartesi günleri dağıtım hizmeti yapan Merkezlerdeki Müdür ve Müdür vekillerine fazla çalışma ücretinin ödenebilmesi bakımından 30’un üzerinde dağıtıcının bulunma kriterinin kaldırılmasının sağlanması.

23 - ŞUBELERİN TEMİZLİĞİ

Temizlik ihalesinde Şubelerin temizliği için ayrıca bir madde eklenmesini, mobil ekip oluşturularak her bir şubenin 2 günde bir temizlenecek şekilde planlanması şubelerin temizlik sorunu çözecektir.

24 - MOTOSİKLET ALIMI

2015 yılı içerisinde dağıtım hizmetleri bünyesinde kullanılmaya başlayan motosikletlerin, dağıtım hizmetlerinde verimli ve sağlıklı kullanılamayacağı, kullanıcısı olan dağıtıcılar tarafından belirtilmektedir. Scoter tipi motorlar dağıtım hizmetleri için daha kullanışlı olduğundan yeni alımlarda göz önünde bulundurulmalıdır.

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLE İLGİLİ TALEPLERİMİZ

PTT’ nin 2013 yılında A.Ş. olması ile birlikte kurumda İdari Hizmet Sözleşmesi adıyla yeni bir statü oluşturulmuştur. Bu statüye tabi olarak işe başlayan personel, diğer personel ile aynı işi yapmasına rağmen, mali ve özlük hakları diğer personellere göre daha düşük ve farklıdır.

Bu farklılıkların giderilmesi personelin kurum aidiyetinin artırılması için önerilerimiz şunlardır;

1- İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ, DAĞITICI VE TEKNİKERLERE EK ÖDEME VERİLMESİ

Posta ve Telgraf Teşkilatı anonim şirketi idari hizmet sözleşmeli personelin sözleşme esasları, sözleşme ücretleri ve fazla çalışmaya ilişkin usul ve esaslarının 11. Maddesinin diğer ilave ödemeler başlıklı 3 fıkrasının a bendine göre;

Personelden İstanbul ilinde fiilen görev yapan Başmüdürlere ve diğer personele temel ücretin yüzdeonbeşi tutarında ilave ücret ödenir. Ünitenin faaliyet içi gelirleri dikkate alınarak (birleşik posta gelirleri hariç) Türkiye sıralamasına göre İstanbul ili hariç ilk on sırada yer alan Başmüdürlüklerde fiilen görev yapan Başmüdürlere temel ücretin yüzde onu, bu illerde fiilen görev yapanlara temel ücretinin yüzde beşi tutarında ilave ücret ödenir. Bu ödeme her yıl bilançonun yayınlanmasını müteakip ücretlere yansıtılır. denilmektedir.

Personelin Sözleşme Esasları, Sözleşme Ücretleri ve Fazla Çalışmaya İlişkin Usul ve Esasların 11.maddesinin 3.fıkrasının (a) bendinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılması halinde PTT A.Ş.’ nin iş ve işlemlerini yerine getirmek üzere görev yapan İHS’ li Dağıtıcı, Gişe Büro Görevlisi ve Teknikerlerin mağduriyetleri büyük ölçüde giderilecek ve bu çalışanların moral motivasyonları artarak şirket için verimliliği yükselecektir.

İstanbul ilinde, gişe ve büro görevlisi, dağıtıcı ve tekniker unvanında görev yapanlara, temel ücretinin %15 oranında ödenen ilave ücretin, %20 oranına çıkarılması,

Ünitenin faaliyet içi gelirleri dikkate alınarak (birleşik posta gelirleri hariç) Türkiye sıralamasına göre İstanbul ili hariç ilk on sırada yer alan illerde, gişe ve büro görevlisi, Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İdari Hizmet Sözleşmeli dağıtıcı ve tekniker unvanında görev yapanlara temel ücretinin %5’i oranında ödenen ilave ücretin, %15 oranına çıkarılması,

Bu illerin dışındaki illerde görev yapan gişe ve büro görevlisi, dağıtıcı ve tekniker unvanında görev yapanlara, temel ücretinin %10 oranında ilave ücret ödenmesi olarak değiştirilmesi.

Kurumumuzda 6475 sayılı kanun kapsamında istihdam edilen tekniker ünvanlı personelin diğer ünvanlar ile arasında ciddi maaş farkı vardır. Bu da gerektiğinde bir mühendis gibi sahada çalışan bazı ekonomik değeri yüksek şartnamelerin altına imza atan teknikerlerin aldığı sorululuk ile maaşının bağdaşmamasına yol açmaktadır. Aynı zamanda diğer kurumlarla kıyaslandığında kurumumuzun tekniker maaşları ciddi anlamda düşük seviyededir. Bu sebepler ileride tekniker personelin kurumumuzdan memnun olmamasına ve kurum değişikliğine gitmesine yol açacaktır. Bunun yanında performans kriterlerinden de yaralanamıyor olmaları ayrı bir sorun yaratmaktadır. Onun için tekniker maaşlarının yeniden düzenlenmesi ve ayrı bir skalada belirlenmesi gerekmektedir.

2- İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN İŞ GÜVENCESİ

PTT A.Ş’ de görev yapan İdari Hizmet Sözleşmeli Personellerin İş Güvencesini tehlikeye sokan ve çalışanlar arasında huzursuzluğa neden olan bazı maddeler bulunmaktadır bu maddeler;

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel  Hakkında Yönetmeliğin, Sözleşmenin yenilenmemesi başlıklı, İlişiğin sona ermesine yol açan hallerin 95. Maddesinin  (1) . fıkrasının e) Sözleşmenin yenilenmemesi 99. MADDE − (1)  Personelin göreve alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya görevleri sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ile ilişiği kesilir ve 101. Maddesinde ise,

(1) PTT, ekonomik işlem hacminin daralması veya kapatılan işyerlerinde görev yapan personelin hizmetlerinden başka bir birimde faydalanma imkânının kalmaması hallerinde Yönetim Kurulu Kararı ile sözleşmeyi yenilemeyebilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ekonomik işlem hacmine ilişkin verilerin tespitinde PTT’nin resmi bilanço ve istatistikleri esas alınır.

(3) Birinci fıkra uyarınca sözleşmesi yenilenmeyecek personelin tespitinde emeklilik hakkını elde edenlere emekliliği hak edenler arasından ise hizmeti fazla olanlara öncelik verilir.  Diğerleri için de performans değerlendirme raporları esas alınır.

(4) PTT tarafından, sözleşmesi yenilenmeyecek personele iki ay önceden yazılı şekilde ihbarda bulunulması zorunludur. Denilmektedir.

Yönetmeliğin 95,99, ve 101.maddelerinde yer alan hükümler, zayıf durumda bulunan bireyin çalışma, güven ve huzurunu her zaman bozabilecek nitelikte olup, çalışma barışını ve güvenini bozmakta, çalışanlar sürekli olarak işten çıkarma tehdidi altında kalmaktadır.


 

Yönetmeliğin sözleşmenin yenilenmemesini düzenleyen “göreve alınma şartlarından herhangi birinin kaybedilmesi, personelin ehliyetsizliğinin tespit edilmesi, disiplin cezası sonucu işten çıkarma gibi objektif ve somut düzenlemeler karşısında, çalışanların her zaman hizmet sözleşmesinin feshine imkân verecek sübjektif düzenlemenin, çalışanların barış ve huzuru ile iş güvenliğini sağlamakla yükümlü idarece kaldırılması gerekmektedir.

Uygulanabilirliğinin fiilen mümkün olmadığı danıştayın emsal kararları ile de ortaya konduğundan bu maddelerin yönetmelikten çıkarılması yönünde gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

3–İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN MESAİ ÜCRETLERİ

Kurumda İdari Hizmet Sözleşmesi ile çalışan personellerin mali haklarının artırılması yönünde Kurum İdari Kurul Toplantısında yaptığımız talep üzerine PTT A.Ş. Yönetim Kurulunun 24/12/2015 tarih ve 402 sayılı kararı uyarınca kurumda İdari Hizmet Sözleşmesi ile çalışan Personellerin Fazla Çalışma ücretleri 01/01/2016 tarihinden itibaren Temel Ücretin 240’ a bölünmesi ile oluşan rakamın verildiği temel ücrete hafta içi 1,5 katı kadar hafta sonu ise 2 katına kadar artırılmasına karar verilmişti.

Ancak daha sonra mesai saatleri düşürülmüş ve yapılan artışların bir etkisi olmamıştır.

Bu artışlardan İdari Hizmet Sözleşmeli Personelin yararlanabilmesi için mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

İHS personelin sözleşme esasları sözleşme ücretleri ve fazla çalışmaya ilişkin usul ve esasların Fazla Çalışma Ücreti başlıklı 12. Maddesinde 4.cü fıkrasında çalışma saatlerinin içinde ve dışında yürürtülen nöbet hizmetleri fazla çalışma sayılmaz. Taşra teşkilatında nöbetli çalışan personelin aylık çalışma süresinin 192 saati aşmaması halinde, aşan süreler için fazla çalışma ücreti ödenir." Denilmektedir.

Aynı maddenin birinci fıkrasında haftalık çalışma süresi 40 saat dendiğinden, dördüncü maddenin ABC nöbetli çalışanların aylık çalışma sürelerinin 160 saatten fazla olması durumunda mesai ödenir. Şeklinde değiştirilmesini,

Ayrıca Başmüdürlükler, 399 sayılı KHK göre çalışan Sözleşmeli Personelleri Cumartesi mesaiye getirirken İHS personellerin Mesai ücretleri yüksek olduğundan mesaiye getirmemektedir. Bu durum iş barışını bozmaktadır. Mesaiye tüm personellerin eşit sayıda getirilmesinin sağlanmasını.

4 – İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN TAYİN HAKKI

Kurumda 399 Sayılı KHK’ ya göre çalıştırılan personeller 2 yılı doldurduktan sonra yer değiştirme talebinde bulunabiliyor iken İdari Hizmet Sözleşmeli Personel ancak 3 yılı doldurduktan sonra bu haktan yararlanabilmektedir.

Bu durumun düzeltilmesi ve eşitliğin sağlanabilmesi için İdari Hizmet Sözleşmeli Personele de 2 yıl dolduktan sonra yer değiştirme hakkı verilmelidir.

5 – İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELE UYGULANAN PERFORMANS SİSTEMİ

PTT A.Ş.’ de İdari Hizmet Sözleşmesine göre çalışan personellere uygulanan performans sistemi adil ve adaletli bir şekilde uygulanmamaktadır. Bu sistemin eksik ve adil olmayan yönlerinin düzeltilmesi için defalarca yazılı müracaatımız olmuş fakat bu güne kadar gerekli düzenlemeler yapılmamıştır.

Bu durum çalışanlar arasında ben ne kadar çalışırsam çalışayım performanstan yararlanamıyorum düşüncesine neden olmakta ve sonucunda da çalışanın iş verimliliğini olumsuz yönde etkilemektedir.

Bu nedenle daha önce İnsan Kaynaklarına bir rapor halinde sunduğumuz İdari Hizmet Sözleşmeli Personelin Performans kriterlerinin değiştirilmesi yönündeki raporumuza göre çalışanlara Performans verilmesi hem kurumun karlılığını artırmasında vesile olacak hem de çalışanların motivasyonları yükselecektir.

Performans kriterleri belirlenmemiş olan ATM, araç kullanan memur, müdür, Şef, büro personeli ve teknik servislerde çalışan personellere de performans ücretinin ödenmesi,

6 - POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİNDE ÇALIŞTIRILACAK İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİK'İN "GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

a - ) (Müdür Pozisyonuna Sınavsız Atama Yapılması) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik'in "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği" başlıklı İkinci Bölümünün "Görevde Yükselme ve Koşulları" başlıklı 65. maddesinin 2. Fıkrasında sayılan unvanlara "Müdür" unvanının da eklenmesi,

b - ) Bu doğrultuda söz konusu maddeye aşağıdaki şekilde (i) bendi eklenmesi,

" Müdür pozisyonuna atanabilmek için;

Şef olarak 2 yıl, başdağıtıcı ve veznedar olarak ise 4 yıl veya memur olarak en az 6 yıl çalışmış olmak,"

c - ) (Şeflerin de Başmüdür Olarak Atanmasının Sağlanması) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik'in "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği" başlıklı İkinci Bölümünün "Görevde Yükselme ve Koşulları" başlıklı 65. maddesinin 2. Fıkrasının "Başmüdür pozisyonuna atanabilmek" başlıklı (f) ve "Başmüdür yardımcısı pozisyonuna atanabilmek" başlıklı (g) bentlerinin 2. fıkralarına "şef" unvanının da eklenmesi,


 

BİRLİK HABER SEN GENEL MERKEZİ


 

BÖLGESEL TALEPLER

1- KOCAELİ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Kocaeli Merkez ve Şubelerine sıramatik tahsis edilmesini, Pazarlama Müdürlüğü ile teknik birimler müdürlüğü kurulmalıdır. Para gişeleri ve veznelere el yıkama solüsyonu kurulmasını, öğle arasında iş yerlerinin işletmeye kapatılmasını,

2 - ŞANLIURFA TT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Şanlıurfa ili için ivedilikle Dağıtıp Toplama Müdürlüğü binası Mardin yolu üzerindeki arsaya yapılmasının sağlanması

3 - HATAY PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Antakya İl merkezinin nüfusu 600.000 bin civarında olup iki ilçeden oluşmaktadır. Defne İlçesine aynı adla yeni bir PTT Merkez Müdürlüğü Kurulması için 1 yıldır onay verilmesine rağmen kiralık yerler için Genel Müdürlükten bir türlü onay çıkmadığından henüz açımlamamıştır. İvedilikle kiralık yer için onay verilmesini,

ANTAKYA Dağıtım Toplama Müdürlüğü hizmete açılmasının üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen bulunan kiralık yerlere Genel Müdürlükçe onay çıkmadığından dar bir alanda fiziki yetersizliklerle üç ayrı kiralık binalarda hizmet verilmeye çalışılmaktadır. İvedilikle Maşuklu Mahallesinde bulunan kurum arsasına bir bina yapılmasını, mümkün olmaması halinde kiralık yer temin edilmesini, Hatay PTT Başmüdürlük hizmet binasının yıkım kararı çıktığından bir kiralık yer onayı verilerek yeni bina inşaatının başlatılmasını, yeni açılan Arsuz PTT Müdürlüğü, için bina alınmasını,

Hatay PTT Başmüdürlüğüne 1 Avukat, 1 Bilgisayar Mühendisi, 1 İnşaat Teknisyeni kadrosu tahsis edilmesini, 20 dağıtıcı ve 20 memur eksikliğinin en kısa sürede karşılanmasını,

4 - ADIYAMAN İL TALEBİ

Cumartesi Pazar günleri Merkez Müdürlüklerinde ve diğer birimlerde Telgraf Nöbetçisi olarak görevlendirilen personellere ödenen 1 saat mesai ücretinin 8 saat olarak arttırılması.

5 - ERZURUM İLİNİN TALEPLERİ

1 – Erzurum ilinin personel ihtiyacının karşılanması,

2 – Erzurum Posta İşleme Merkez Müdürlüğü binasında çalışma ortamı ve şartları PTT’ nin vizyonu ile uyuşmayacak kadar kötü durumdadır. Binanın yeniden tadilatının yapılması yada Havaalanı ve Otobüs terminalinin olduğu bölgeye yeni ve modern bir binanın yapılması

5- ANKARA 4 NOLU ŞUBENİN TALEBİ

1 - PTT PERSONELİNE ÖNCELİK VE İNDİRİM

Kaliteli hizmet ve koşulsuz müşteri memnuniyetini kendine ilke edinmiş olan PTT Genel Müdürlüğü maalesef aileleriyle birlikte sayısı 150 bini bulan iç müşteriyi unutmuş durumda. Personel olarak PTT’nin sunmuş olduğu hizmetlerden almış olduğu ücretin (havale ücreti,gönderi ücreti vb..) belli bir oranda indirim yapılmasını ve bu hizmetleri satın almak için gelen personelimize özellikle gişe hizmetlerinde öncelik verilmesi.

2 - YEMEKHANELERDEKİ YEMEK FİŞİ UYGULAMASININ SON BULMASI:

Ankara PTT Başmüdürlüğü bünyesinde bulunan yemekhanelerde aylık fiş satışı yapılmakta ve herhangi bir sebeple personelin (görev nedeni ile) o gün orda olmaması o fişinin iptal olmasına sebep olmaktadır. Tamamen ilkel yöntemlerle yapılan bu fiş uygulamanın son bulması, elektronik kartlar vasıtasıyla aylık yemek ücretinin bu kartlara yüklemesinin yapılması ve yemek yenmesi halinde kartın okutularak ücretin kesilmesi sistemine geçiş yapılması çağımızın getirdiği yenilikler arasında olup hem kurum prestijini artıracak hem de çalışanlarımızı memnun edecektir.

6- BURSA İL TALEBİ

1 - Bursa da cihet çalışması sonucu arttırılan ve İNDEKT’de bekleyen 65 kadro onaylanmalıdır.

2 - Bursa’da şube hizmeti yaygın hale gelmiştir. Bu durum hem personel eksikliğini hem de güvenlik sorununu ortaya çıkarmaktadır. Personel Memnuniyeti, kalite standartları ve verimlilik göz önüne alınarak 2-3 şube birleştirilip güvenli bir yere alınmalı, şeflik veya Merkez haline getirilmeli, ayrıca Güvenlik Görevlisi bulundurulmalıdır.

3 - Bursa PTT Başmüdürlüğüne bağlı Harmancık ve Büyükorhan Merkezinin işlem hacmi 3.000 ile 5.000 arasında değişmekte olup, söz konusu yerler Merkez Müdürlüğü olarak teşkilatlandırılmıştır. İşlem hacmi il merkezindeki herhangi bir şubenin dahi çok altında olduğundan, buralara Güvenlik Görevlisi bile istihdam edilmemiştir. Buralarda müdürlük ve muhasebe işlemleri yürütülmekte olduğundan gereksiz işgücü ortaya çıkarmaktadır. Harmancık ve Büyükorhan Merkezlerinin şubeye dönüştürülerek Orhaneli Merkezine bağlanması karlılık ve verimlilik açısından da yerinde olacaktır.

4 - Bazı Merkez ve şubelerde numaratör ihalesi iptal edildiğinden sorun uzun zamandır çözülememiş müşteri kuyrukları info yakınmalarında da gözlemlenmektedir. Söz konusu ihalenin bir an önce yapılarak işyeri şartları hem personel hem de müşteri nezdinde kaliteli hale getirilmelidir.

5 - İlimizin taşra birimleri ve kenar mahallelerde ki, şubeler düşünüldüğünde İHS’li personel performans ücreti alamayacağı için, performans kriterleri revize edilerek personelin ücret alabileceği konuma getirilmelidir.

7- İSTANBUL AVRUPA YAKASI 2 NO.LU ŞUBE TALEPLERİ

1 - CİHET PARSELİZASYONU SONUCU BELİRLENEN YENİ DAĞITICI NORMLARININ DOLDURULMASI

Genel Müdürlüğün emri ile 2015 yılı sonlarında başlanarak 2016 yılı mart ayı sonunda tamamlanan yeni yapılan cihet çalışması neticesinde teklif edilen dağıtıcı normlarının onaylanarak boş kadroların ivedilikle doldurulması,

2 -MEMUR İHTİYACININ GİDERİLMESİ

Şuan Dağıtım ve İşleme Merkezlerimizin memur iş gücünün büyük bir bölümü taşeron firma eliyle yürütülmekte bu durum da işletmenin işleyişinde birçok aksaklığa sebebiyet vermektedir. Bu nedenle 2014 yılı içerisinde Dağıtım ve İşleme Merkezlerimiz için Kontrolör çalışma programlarında yer alan Memur İş Gücü İncelemeleri tamamlanarak Genel Müdürlüğe gönderilmiştir. Bu bağlamda mevcut 727 memur normunun hazırlanan raporlarda belirlendiği gibi 1305 e çıkarılarak bu normların bir an öce eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

3- DAĞITIM VE İŞLEME MERKEZLERİNİN FİZİKİ DURUMLARININ ELVERİŞLİ HALE GETİRİLMESİ

Kağıthane, Beylikdüzü, Arnavutköy, Beşiktaş, Şişli Posta Dağıtım Merkezlerimiz başta olmak üzere bir çok merkezimizin otopark sorunu bulunduğundan dağıtım hizmetlerinde kullanılan araçlardan sağlıklı olarak yararlanılamamaktadır. Bu merkezlerin bazıları için bulunan otoparklara yüksek kiralar ödenmekte bazıları için ise kiralanacak otopark bulunamamaktadır.

Yine Topkapı Yerleşkesinde hizmet veren Fatih ve Bayrampaşa Posta Dağıtım Merkezleri ile Topkapı Kargo Dağıtım Merkezleri başta olmak üzere, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu Dağıtım Merkezlerinin fiziki şartlarının personelin sağlık durumunu tehlikeye koyacak kadar kötü olduğu bu merkezlerde bir an önce ciddi bir yenilemeye gidilmesi veya daha uygun yerlere taşınması gerekmektedir.

Ayrıca İş sağlığı ve güvenliği uzmanları başta olmak üzere uzman ekiplerce Tüm dağıtım ve işleme merkezlerimizin fiziki durumları ilgili fizibilite çalışması yapılarak, tespit edilen tüm aksaklıkların çözümü cihetine gidilmelidir.

4- GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELERE SON VERİLMESİ

Personel açıklarının hat safhaya ulaştığı merkezler için diğer merkezlerden geçici görevle çekilen personelin geçici görevlerinin mevzuatın dışına çıkılarak uzun tutulması ve geçici görevlerde objektif ve adil kriterler yerine keyfi görevlendirmelerin yapılmasına bir son verilmesi

5-HADIMKÖY YERLEŞKESİNDE DOKTOR VE AMBULANS BULUNDURULMASI

Hadımköy Yerleşkesinde kurulunu bulunan AVPİM ve AVKİM’de 24 saat aralıksız mesai olması ve her mesaide yüzlerce personelin çalışıyor olması nedeniyle bu yerleşkede 24 esaslı olarak görev yapacak doktor ve ambulans bulundurulması,

6-SAĞLIK YARDIM SANDIĞINCA YAPILAN ANLAŞMALAR

İstanbul’un büyüklüğü, yerleşim yerlerinin birbirinden uzaklıkları göz önüne alındığında Sağlık Yardım Sandığınca anlaşma yapılan sağlık merkezlerinin yeterli hale getirilmesi özellikle, Hadımköy, Arnavutköy, Çatalca, Silivri gibi şehir merkezine uzak olan yerleşim yerlerinde bulunan sağlık kuruluşlarıyla da anlaşmalar yapılması

7-İSTANBUL FARKI ÖDENMESİ

İstanbul’da yaşamanın Anadolu’da ki şehirlere göre ekonomik olarak daha zor olduğu, iş yoğunluğunun ve stresinin fazla olması nedeniyle personelin ilk fırsatta İstanbul’dan tayin vb. nedenlerle ayrılmasının önüne geçebilmek ve kalıcı bir kadro oluşturulabilmesini teminen İstanbul’da çalışan 399 sayılı KHK’ ya bağlı tüm personele ek ödeme en az 500 TL ek ödeme yapılması

8-DAĞITICI PERSONEL EĞİTİMİ

Dağıtıcı personelin başta Tebligat Kanunu olmak üzere, mevzuatımızla ilgili eğitimlerinin sağlıklı olarak yapılması ve bu eğitimlerin belirli aralıkla tekrarlanması ayrıca eğitimler sonucunda eğitimlerin başarısıyla ilgili sağlıklı bir ölçme değerlendirme yapılmalı,

Dağıtıcıların dağıtım sahasında müşterilerle ilişkilerinin sağlıklı olarak yürütebilmeleri, karşılaşacakları problemleri minimize edebilmeleri için, sosyolog ve psikologlarca verilecek eğitimlere tabii tutulmalı,

9-ŞUBEMİZE BAĞLI İLLERİN AŞAĞIDA BELİRTİLEN SORUNLARININ İVEDİLİKLE GİDERİLMESİ

Şubemize bağlı olan Kırıklareli PTT Başmüdürlüğüne bağlı Lüleburgaz PTT Merkezi başta olmak üzere binaların fiziki durumlarının düzeltilerek ile mefruşatı ve teknik altyapısının tamamının yenilenmesi

8 - İSTANBUL ANADOLU YAKASI 3 NO.LU ŞUBE TALEPLERİ

1 - Ünitemiz bünyesinde çalışmakta olan İdari Hizmet Sözleşmeli personel ile 399 Sayılı KHK ile çalışan personel arasında maaş farkının olması, bu durumunda İstanbul gibi metropolde yaşam şartlarını olumsuz etkilediği ve iş barışını bozduğundan; aradaki maaş farkının kapatılması adına İdari Hizmet Sözleşmeli personele 500 tl ek ödeme yapılması. Ayrıca İstanbul’un hayat şartlarının çok ağır olması özellikle son dönemlerde kiraların nerdeyse yarı yarıya artması ve bu nedenle İstanbul’dan personelin devamlı tayin istemesi ile kadro normları hep boş kalmaktadır. Bunun önlenebilmesi adına İstanbul için ayrı bir ücretin belirlenmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bundan dolayı İstanbul’daki çalışan tüm personele kira yardımı ve sosyal yardımın yapılası gerekmektedir. Bu konunun önemle üzerinde durulması ve bu konunun istablul ilindeki çalısanların lehine düzenlenmesini talep ediyoruz.

2 - Başmüdürlüğümüz bünyesine tahsis edilmiş olan mesai saatleri yetersiz olduğundan 6475 sayılı kanun hükmünde çalışan personelimiz çalışmış olmalarına mesai ücretlerini hakkettikleri ölçüde alamamaktadırlar, bu da personelin motivasyon kaybına ve kurum aidiyet duygusunu yitirmesine yol açmaktadır. Bu sebeple mesai saat ücretlerinin yeteri düzeyde ödenebilmesi için yeni düzenleme yapılmalıdır.

3 - Başmüdürlüğümüz bünyesindeki bazı PTT Merkezlerimizin zırhlı aracı olmaması nedeni ile şubelerden toplanması gereken paraların normal araçla toplanması güvenlik zafiyetine yol açmaktadır. Özellikle SANCAKTEPE PTT MERKEZİMİZ gibi güvenlik zafiyeti olan merkezlerimizin zırhlı aracının bulunmaması, şubeleri dolasan veznedar ve diğer personelin can güvenliğinin olmamasına yol açmaktadır. Onun için merkezlerimize ivedi olarak zırhlı araç temin edilmesini talep ediyoruz.

4 - Genel Müdürlüğümüzün 01.07.2015 gün ve 3812 sayılı yazısı ile Başmüdürlüklerden “0-6 yaş grubu kreşlerinin isimleri ve adresleri” istenmiş olup; personel çocuklarının merkezlere yakın kreşlere gönderilmesi ve bedelinin kurumca ödeneceği belirtilmiştir. Lakin İstanbul gibi metropol şehirde kurumun anlaşabileceği ortak bir kreşe personelin çocuklarını gönderebilmesi ulaşım imkanlarının zorluğu nedeni ile imkansız bir hal almaktadır. Bu nedenle kurumun kreş işine daha gerçekçi çözümler üretmesi gerekmektedir. Bu sorunun çözülmesi özellikleri kurumda çalışan annelerimizin aklı evlatlarında kalmadan daha özverili çalışmalarına imkan sağlayağı kanısındayız. Ayrıca sendikamızca yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul Anadolu Yakasında 0-3 yaş ve 3-6 yaş arası çocuklar ayrı ayrı değerlendirilip farklı fiyat uygulaması yapılmakdadır. (0-3 yaş arası çocuk için 750 Tl+servis ücreti, 3-6 yaş arası için 600 Tl+servis ücreti istenmektedir) Başmüdürlüğümüz bünyesinde çalışmakta olan personelimizin kreş yardımından sağlıklı olarak yararlanabilmesi için tespit edilen bedeller üzerinden Başmüdürlüğümüz çalışanlarına nakdi olarak 500 Tl kreş yardımı yapılması personelin çocuğunu dilediği kreşe rahatça gönderebilmesi sağlanmalıdır.

5 - Başmüdürlüğümüz bünyesinde bulunan Ptt Bank şubelerinde tek personel çalıştırılmasından acilen vazgeçilmelidir. Bu durum her gün artan ve zaten ağır olan iş yükünün daha da zorlaşmasını, personelin de iş yükünün altında ezilerek verimliliğinin düşmesine ve ayrıca psikolojik olarak da yıpranmasına sebep olmaktadır. Ayrıca bu durum güvenlik zafiyeti de doğurmakta ve şubelerde hırsızlık olaylarının artmasına yol açmaktadır. Bununla beraber personelin dinlenememesine ve fiziksel ihtiyaçlarını da giderememesine neden olmaktadır. İşte bu ve daha sayılacak çokça sebepten dolayı şubelerde tek personel çalıştırılmasından vazgeçilmelidir

6 - İstanbul Anadolu yakası çalışanları olarak, her yıl Nisan – Mayıs aylarında düzenlemiş olduğumuz sosyal aktivitelerden olan halı saha turnuvamızın giderlerinin başmüdürlük bütçesinden karşılanması talep ediyoruz. Bu turnuvanın giderleri personelin kendi cebinden karşılandığından 20 yıllık bir organizasyon olan bu aktivite artık yapılamaz hale gelmiştir. Zaten hayat şartlarının zor olduğu İstanbul’da, birde kurumun sosyal aktivitesi olarak yapılan bu turnuvanın giderleri personeli zorlamaktadır. Bu ve buna benzer organizasyonların ve sosyal etkinliklerin devam ettirilmesi ve personel arasındaki birlik beraberliğin artırılması için bütçenin kurum tarafından karşılanması kuruma olan sevginin de artmasına yol açacaktır. Bu konuda gerekli girişimler yapılarak ve olumlu sonuç alınarak, çalışanlar memnun edilmelidir

7 - İstanbul Anadolu yakasındaki çalışanlarının kalacağı yeterli sayıda bir lojman bulunmamaktadır. Bu da PTT gibi 175 yıllık bir kurumun imajı açısından kötü bir durumdur. Onun için çalışanların rahat kalabileceği kiralık ev aramak zorunda olmadığı bir lojman tahsisi yapılması kurum çalışanlarını fazlasıyla memnun edecektir. Bu da çalışanlara kurum aidiyetini kazandırmak için büyük bir zemin hazırlayacaktır. Bu konunun üzerinde durulup çalışanların yararlanması sağlanmalıdır.

8 - Kurumda sosyal birliktelik sağlanabilmesi için kurum çalışanlarının toplanıp görüşebileceği bir lokal yeri tespit edilerek Anadolu yakasına lokal kazandırılabilir. Bununla da personel arasında ki birlik ve beraberlik artırılabilir

9 - İstanbul Anadolu yakasında misafirhanemiz olmadığından şehir dışından gelen kurum çalışanları ve yakınları zorluklar yaşamakta ya otelde ya da başka kurum misafirhanelerinde konaklamak zorunda kalmaktadırlar. Bu da İstanbul’un zor ve pahalı olan hayat şartları düşünüldüğünde personel için ayrı bir külfet olmaktadır. Bir de başka kurum misafirhanelerinde konaklıyor olmak kurumun imajı açısından kötü bir algı oluşturduğu gibi kurum aidiyetinin de oluşmasına engel teşkil etmektedir.

10 - Kumumuz Eğitim Merkezlerinde öğretmen olarak görev yapan personelin kurum çalsanlarını eğitmek gibi kutsal bir görevi olmasına rağmen kadrolarının normal memur statüsünde olması hem kurumun itibarını zedelemekte hem de bu görevi yerine getiren değerli hocalarımızı yaralamaktadır. Bu durumun yeniden düzenlenmesi ve eğitim merkezlerinde görev yapan hocalarımıza EĞİTMEN ünvanı verilmesi için gerekli yasal ve yönetmeliksel düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz.

11 - Kurum dağıtıcılarına 3 yılda bir verilen motor kıyafetlerinin mevsimler hava şartlarına uygun olarak yeniden üretilmesi ve zorlu çalışma şartlarından dolayı çabuk yıprandığından her yıl düzenli olarak verilmesi motor üzerinde çalışan personelin daha güvenli bir şekilde çalısacağı kanısındayız. Bu sebeple motorize dağıtıcı kıyafetlerinin her yıl verilmesini talep ediyoruz.

12 - Başmüdürlüğümüze bağlı Ümraniye PTT Merkezi, Sultanbeyli PTT Merkezi, Sancaktepe PTT Merkezi ve Maltepe PTT Merkezlerinin bazı Şubelerinin konum itibarı ile bulunduğu mahallelerde terör olaylarının yaşanması ve personelin can güvenliğinin tehlike altında olması sebebiyle Şubelerin kış aylarında saat 15:00’ te, yaz aylarında ise 16:00’ de kapanması. (Bu konuda 6-7 Ekim olaylarında Sultanbeyli PTT Merkezinin yakıldığı, Şubelerinin de tehdit altında olduğu; aynı zamanda Sancaktepe PTT Merkezi Cumhuriyet Şubesinin de akşamları polis gözetiminde kapatıldığı ve bu gibi nedenlerden dolayı çalışanların tedirgin olduğu tespit edilmiştir.)

13 - Başmüdürlüğümüz bünyesindeki dağıtım müdürlüklerinde yeni cihet normu çalışmaları yürütülmektedir. Hali hazırda 1236 ciheti bulunan İstanbul Anadolu Yakasının cihet sayısının 1477 ye çıkartılması ağır olan iş yükünü bir nebze hafifletecektir. Yeni cihet sayısı ile oluşacak olan dağıtıcı açığının kadrolu İdari Hizmet Sözleşmeli Personel ile ivedi şekilde doldurulması iş yükü zaten ağır olan dağıtıcı personeli rahatlatacaktır. Ayrıca artırılacak olan dağıtıcı normu oranında Başdağıtıcı açığı olacağından aynı oranda dağıtım müdürlükleri nezdinde tespitler yapılarak merkezlerin Başdağıtıcı normlarının da aynı oranda artırılması gerekmektedir

14 - Başmüdürlüğümüz bünyesinde olan Ptt Bank merkezlerimizin çok fazla norm açığı bulunmaktadır. Bu da personelin iş yükünün altında ezilmesine neden olmaktadır. İstanbul gibi her gün iş yükünün arttığı bir şehirde mevcut personel sayısı ile Ptt Bank hizmetlerinin sağlıklı yürütülemeyeceği aşikardır. Bu nedenle Ptt Banklarda yeniden norm çalışması yapılarak normların yükseltilmesi gerekmektedir.

15 - Özellikle dağıtım müdürlüklerinde posta maddelerinin hijyenik olmaması nedeni ile personel sağlıksız bir ortamda çalışmaktadır. Bu da salgın hastalıkların yayılmasına neden olabilmektedir. Bunun için günümüzde yaygınca kullanılan dezenfektan ürünlerinin Ptt Dağıtım ve Merkez müdürlüklerine temin edilerek, personelin en azından ellerinin dezenfekte edilmesi ve bir nebze olsun hijyenik bir ortam sağlanmalı ve oluşabilecek salgın hastalıkların önüne geçilmelidir

16 - Şubelerin temizliği tam olarak ve düzenli yapılmadığından şube çalışanları temizliği kendileri yapmak zorunda kalmaktadırlar. Bu nedenle şubelerin temizliklerinin temizlik personellerince en az haftada 2 defa yapılmasına gerekmektedir.

17 - Başmüdürlüğümüz bünyesinde çalışan 399 sayılı KHK tabi veznedarlar her gün geç saatlere kadar çalışmasına rağmen mesai alamamaktadır. Yada saati 1,74 tl mesai ücreti almaktadır. Bu da veznedarlık gibi ağır sorumluluk gerektiren bir görevin sanki önemsizmiş gibi algılanmasına zemin hazırlamaktadır. Gerektiğinde müdür vekili olarak da görevlendirilen veznedarların ayrı bir ücret skalasına tabi tutulması ve yaptıkları işin riski oranında ücret almasının sağlanması gerekmektedir.

18 - Kurum personeli her ay performans kriterlerine göre ve her yıl da idarecilerinin onlara uygun gördükleri puanlamaya göre değerlendirilmektedirler. Bunun yanında idarecilerin kendi kişisel görüşleriyle personeli değerlendirmeleri cok da sağlıklı bir uygulama değildir. Onun kurum idarecilerinin de personel tarafında gerekli anket çalışmalarıyla değerlendilmesi gerekiğini düşünmekteyiz. Böylece idarecilerin çalışanlara kişisel sorunlarından dolayı mobing uygulamasının da önüne geçilmiş olur.

19 - Gişelerde çalışan personelin müşteriler karşısına daha şık çıkabilmesi adına yılda 2 defa yaz ve kış dönemleri için giyim yardımı yapılamasını talep ediyoruz.

20 - Motor ve araç kullanan personele ayda 2 defaya mahsus olmak üzere araç yıkama ve bakım parası ödenmesi.

21 - Özelikle yaz ayalarında dışarıda görev yapan dağıtıcılar için güneş ışınlarından daha fazla zarar görmemeleri için her yıl yenilemek kaydıyla güneş gözlüğü verilmelidir.

22 - Kurumda 399 lu statüde çalışan şef pozisyonundaki personel 6745 sayılı kanundan sonra özellikle unvan yükselme sınavlarında hak kaybına uğramışlardır. 6475 sayılı kanuna göre çalışan şefler 3 yılını tamamlayıp müdürlük sınavına girebilirken, 399 lu statüde çalışanlarda bu süre 6 senedir. Bu da yıllardır kurumda canla başla çalışmış olan personelin kuruma olan güvenini sarsmaktadır. Onun için bu konuda unvan yükselme yönetmeliğinde yeniden düzenleme yapılarak bu mağduriyet önlenmelidir.

23 - İstanbul Anadolu Yakasında birçok merkezimizde sıramatikler çalışmamaktadır. Personelin bu konudaki sıkın yaşamasının önüne geçilmelidir.

Okunma Sayısı : 4375

DİĞER HABERLER

M Akif İnan Köşesi

TRT Haber Haberler

Son Dakika Haberleri  |  Haber Manşetleri
ANKET
Yeni Web Sitemizin Kullanışlı ve Daha Estetik Olduğu Fikrine Katılıyor musunuz?