Genel Başkan Budak KPDK Taleplerimizi, Bakan Sarıeroğlu’ na İletti

28/11/2017

2017 yılının ikinci Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu başkanlığından gerçekleştirildi.

Toplantıya  Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak, Genel Başkan Yardımcılarımız Ahmet Karagöz Memur-Sen’e üye sendikaların Genel Başkanları ile diğer konfederasyon temsilcileri ve bürokratlar katıldı.

Genel Başkan Ömer Budak, Basın Yayın ve İletişim Hizmet Kolunda çalışanları adına, hizmet kolumuza ilişkin Birlik Haber-Sen’in taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu’na iletti.

Kamu Personel Danışma Kurulu Taleplerimiz

1 - ) TEMEL ÜCRET GRUPLARININ 5’ TEN 3’ E DÜŞÜRÜLMESİ SONRASI SKALA DÜZENLEMESİ YAPILMASI

399 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye göre çalışan Sözleşmeli personellerin temel ücret gruplarının 5’ ten 3’ e düşürülmesinden sonra SKALA artırımı için Çalışma Bakanlığının çalışma yapmasını talep ediyoruz.

2 - ) DAĞITICILARIN EMEKLİLİK YAŞININ 55’ ten 60’ a ÇIKARILMASI

PTT A.Ş’ de çalışan Posta Dağıtıcılarının ve Başdağıtıcıların emeklilik yaşının 55’den 60 ‘a çıkarılması konusunda 2016-2017 yıllarını kapsayan toplu sözleşmede mutabakata varılmış olup, bu konu ile ilgili kanuni düzenlemenin yapılması gerekmektedir.

3 - ) FİİLİ HİZMET TAZMİNATI

PTT A.Ş’ de görev yapan Posta Dağıtıcıları ve Başdağıtıcılar 5434 Sayılı Kanunun 40. maddesine göre 55 yaşında resen yıprandıkları gerekçesiyle emekliye sevk edilmektedirler.

Ancak ironik bir şekilde yıpranmadıkları gerekçesiyle de fiili hizmet tazminatı kapsamının dışında bırakılmaktadırlar. Bu durum telafisi mümkün olmayan sıkıntılara ve hak kaybına neden olmaktadır.
Hak kayıplarının önlenmesi için Posta dağıtıcıları ve Başdağıtıcılara fiili hizmet tazminatının verilmesi gerekmektedir.

4 - ) İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELLERİN TEMEL ÜCRETLERİNİN ARTIRILMASI

6475 sayılı Posta Kanununa göre PTT A.Ş.’de çalıştırılan İdari Hizmet Sözleşmeli personelin Temel ücretlerinin yükseltilmesi gerekmektedir.
Aynı işi yapan 399 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye göre çalışanla idari hizmet sözleşmeli personel arasında %40’ a varan ücret adaletsizliği vardır. Bu durum iş barışını bozmaktadır. İş barışının sağlanması için İdari 
Hizmet Sözleşmeli personellerin temel ücretlerinin arttırılması gerekmektedir.

5 - ) GELİR VERGİSİ

399 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye göre KİT’ lerde çalışan Sözleşmeli personellerin Gelir Vergilerinin hesaplanması 657 sayılı devlet memurlarının Gelir Vergisi hesabından farklı yapılmaktadır.
Bu durum sonucunda 399 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye göre KİT’ lerde çalışan Sözleşmeli personeller yıl içerisinde 657 sayılı Devlet memurlarına oranla daha fazla gelir vergisi ödemek durumunda kalmaktadırlar.

Gelir Vergisinde adil bir sistemin oluşturulması için 399 sayılı KHK’ ya göre KİT’ lerde çalışan Sözleşmeli personellerin Gelir vergisinin hesaplanması 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılmalıdır.

6 - ) TAŞERONA KADRO VERİLMESİ ÇALIŞMALARINA PTT A.Ş.’ DE GÖREV YAPAN İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANLARIN DAHİL EDİLMESİ.

Taşerona kadro verilmesi çalışmalarına PTT A.Ş.’ de görev yapan İdari Hizmet Sözleşmeli çalışanların dahil edilmesini talep ediyoruz.

7 - ) YURT İÇİ GÖREVLENDİRMELERDE ÇALIŞANLARA ÖDENEN YATAK ÜCRETİ

657 ve 399 sayılı cetvele tabi Devlet Memurlarına yurt içi görevlendirmelerle ilgili, 10 günden sonraki görevlendirmelerde günlük yatak ücretinin ortalama 17 TL olarak ödenmesi nedeniyle çalışanların mağduriyetine olmaktadır. 17 TL’ye kamuya ait misafirhanelerde bile kalma imkanı bulunmadığından, söz konusu yurt içi geçici görevlendirmelerde çalışanlara ödenen yatak ücretlerinin,"6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin, görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı olarak ödenen miktarın, takip eden günler içinde gündeliklerinin %50 artırımlı olarak ödenebilmesini teminen gerekli düzenlemenin yapılmasını talep ediyoruz.

8 - ) İL DIŞI TEDAVİLERDE ÇALIŞANLARA VERİLEN REFAKAT İZNİ

İl dışı görevlendirmelerde tedavi amacıyla çalışanların kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları için verilen refakat izinlerine ait yönetmeliğin 10. Maddesinde yer alan refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığı, ibaresinin kaldırılması veya mağduriyetleri giderecek şekilde yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz.

9 - ) İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRET VE ÖZLÜK HAKLARININ BELİRLENMESİ

Bütcesi Bakanlıklara aktarılan ve yönetim kurulu ile idare edilen kamuya ait A.Ş’lerde Özel Hizmet Sözleşmesi ile çalıştırılan personellerin özlük ve mali haklarının belirlenmesi, yönetim kurulu ile yapılacak görüşmeler sonucu hizmet kolundaki yetkili sendika ile birlikte belirler

10 - ) KURUM İDARİ KURUL TOPLANTILARININ YAPISI

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kurum 22. Maddesinde yer alan Kurum İdari Kurulları “Yılda iki kez toplanır ve alınan karaların uygulanması zorunludur.” İbaresinin eklenmesi

Okunma Sayısı : 563

Haber Fotoğrafları

DİĞER HABERLER

M Akif İnan Köşesi

TRT Haber Haberler

Son Dakika Haberleri  |  Haber Manşetleri
ANKET
Yeni Web Sitemizin Kullanışlı ve Daha Estetik Olduğu Fikrine Katılıyor musunuz?