BAKAN ARSLAN'A HİZMET KOLUMUZDAKİ ÇALIŞANLARIN TALEPLERİNİ İLETTİK

06/09/2016

Genel Başkanımız Ömer Budak ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleştirme Bakanı Ahmet Arslan’ı ziyaret ederek hizmet kolumuzdaki kamu görevlilerinin taleplerini ilettiler.

Genel Başkanımız Ömer Budak, Genel Başkan Vekilimiz Gürbüz İnaltekin, Genel Başkan Yardımcılarımız Mevlüt Burgaç, Cengiz Bekar, Cüneyt Özban ve Muzaffer Boskurt, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleştirme Bakanı Ahmet Arslan’ı makamında ziyaret ederek,  hizmet kolumuzdaki kamu görevlilerinin taleplerini ilettiler.

Bakan Arslan’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Genel Başkanımız Ömer Budak, Memur-Sen’in ve Sendikamızın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Hizmet kolumuzda bulunan kamu görevlilerinin sıkıntı ve taleplerini dile getiren Genel Başkanımız Budak, Bakan Arslan’a şu talepleri iletti: “Görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinin değiştirilmesi, Personel eksikliğinin giderilmesi, posta dağıtıcılarının sınavsız olarak memurluğa atanması, Temel ücret gruplarının düzenlenmesi ve skala ayarlaması yapılması, Dağıtıcıların emeklilik yaşının 55’ten 60’a çıkarılması, Fiili hizmet süresi zammı (yıpranma), Taşeron firma elemanları, İdari hizmet sözleşmeli gişe ve büro görevlisi, dağıtıcı ve teknikerlere ek ödeme verilmesi, İdari hizmet sözleşmeli personelin iş güvencesi, İdari hizmet sözleşmeli personelin mesai ücretleri, İdari hizmet sözleşmeli personelin tayin hakkı, İdari hizmet sözleşmeli personele uygulanan performans sistemi”

Genel Yetkili Sendika olarak her zaman çalışanlarla yetkililer arasında çözüm üretmek için çaba harcadıklarına dikkat çeken Genel Başkanımız Ömer Budak, taleplerinin çözümü konusunda Bakan Arslan’dan destek beklediklerini söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleştirme Bakanı Ahmet Arslan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Memur-Sen’in ve Birlik Haber-Sen’in çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade ederek, Birlik Haber-Sen’in Basın Yayın ve İletişim Hizmet Kolundaki başarılı çalışmalarının, kamu görevlilerinin yüzünü güldürdüğünü belirtti. Bakan Arslan, Birlik Haber-Sen’in taleplerinin her zaman çalışanların menfaatine olduğuna vurgu yaparak, Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak’ın kendisine ilettiği taleplerin çözümü için elinden geleni yapacağını söyledi.

BAKAN ARSLAN’A İLETTİĞİMİZ TALEPLERİN DETAYLARI ŞÖYLE:

Sendikamız bu gün 1.000.000’a yaklaşan üyesi ile Türkiye’ nin en büyük sivil toplum örgütü olan Memur Sen’ e bağlı olarak Haberleşme Hizmet kolunda (PTT, TRT, RTÜK, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) Genel Yetkili sendika olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Sendikamız milli ve manevi değerleri ön planda tutup insan odaklı olarak ülkenin gündemine yön veren sivil toplum örgütlerinin başında gelmektedir.

 

Sendikamız 3 yıldır PTT’ de yetkili sendika olarak kurumun ve çalışanların sıkıntı ve problemlerini yakından takip etmekte ve çözüm önerilerini ilgililerle paylaşarak sonuç odaklı çalışmaktadır.

 

Bu doğrultuda kurum var ise çalışanda vardır, çalışan var ise sendikada vardır zihniyetinden hareketle kurumun daha iyi noktalara gelebilmesi için aşağıda bölümler halinde belirttiğimiz  kurumumuzun sıkıntılarını  ve çözüm önerilerimizi sizinle paylaşmak istedik Sayın Bakanım; göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak vermiş olduğunuz hizmetlerin başta ülkemiz, kurum, çalışanlar ve şahsınız adına hayırlara vesile olmasını dileriz.

 

  1. BÖLÜM

 

  1. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

 

Çağın gereklerinin yerine getirilmesi, teknolojinin ilerlemesi, Pazar payının artırılarak daha verimli ve aktif  kullanılması , müşteri memnuniyetinin artırılması, PTT A.Ş’nin yeni hizmet alanlarına girerek karlılık payının artırılması için ilk olarak kurumun Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin değiştirilmesi gerekmektedir.

 

Şöyleki; PTT A.Ş.’ de Mevcut üst düzey yöneticilerin bir çoğunun görevden alınmasından sonra aktif, heyecanlı, liyakatli, yeni projeler üretebilecek ve milli manevi değerleri ön planda tutan yöneticilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bahsedilen tarzda yöneticilerin iş başına getirilebilmesi için mevcut Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ihtiyaca cevap verebilecek düzeyde değildir.

 

Bu nedenle yapılacak yeni görevde yükselme ve unvan değişikliğinde alttan gelen liyakatli ve tecrübeli elemanların kazanılması adına;

 

a - ) Başmüdür ve Başmüdür Yardımcılarının bir çoğu emekli olmak için uygun şartların oluşmasını beklemektedirler.

 

Bu yöneticilerin emekliye ayrılmaları için Başmüdürlerin  3000 olan ek göstergelerinin 3600’ e çıkarılmasının sağlanması gerekmektedir.

 

Bu konuda bir düzenleme yapılırsa bir çok yönetici kendiliğinden emekliye ayrılabilir ve yeni atamalar yapılabilir.

 

b - ) PTT A.Ş bünyesinde görev yapan memur, şef, başdağıtıcı, veznedar, mühendis, avukat ve kontrolör  olarak  görev yapanlardan sınava girmeden  müdürlük görevine atanabilmeleri için gerekli düzenlemenin yapılmasının sağlanması.

 

c -  ) PTT A.Ş. bünyesinde görev yapan müdürlerin Başmüdür, Daire Başkan Yardımcısı ve Daire Başkanı ünvanlarına atanabilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması.

 

Bu düzenlemeler yapıldığı takdirde kurum içerisinde rekabet ortamı artacak, sahada aktif olarak çalışan ve ünitesinde başarılı olan personelin seçilerek atanmasına vesile olacaktır.

 

Bu durum kuruma yeni bir heyecan getirecek olup çalışanların kuruma karşı aidiyet duygusunu artıracak ve personellerin  daha aktif olarak çalışmasına neden olacaktır.

 

2 – PERSONEL EKSİKLİĞİNİN GİDERİLMESİ

 

PTT A.Ş.’ nin son yıllarda sektörde pay kaybetmesinin ana nedenlerinden biri  müşteri memnuniyetinin dikkate alınmaması ve yeteri kadar Tanıtım Pazarlamanın yapılmamasıdır.

 

Şöyleki;

 

Özellikle büyük İllerin nüfusunun hızla çoğalması  sonucu iş yükünün artması,   taşeronlaşmanın önünün hızla açılması ve taşeronların da kanunen  tebligat  ve nitelikli  gönderileri teslim edememesi, Evrensel Posta Hizmetleri kapsamında  BTK’ nın Gün + teslim sürelerinin aşılmasından dolayı kuruma  ceza kesecek olması personel arasında çok büyük oranda huzursuzluğa neden olmaktadır. Bu durumun yansıması olarak da çalışanların müşteri memnuniyetinden ziyade gönderiyi bir an önce teslim etme endişesiyle hatalı işlem yapabilmektedir. Gişe personeli ise iş yoğunluğunu giderebilmek için müşteri ile yeteri kadar ilgilenememektedir.

 

Ayrıca illerde oluşturulan Tanıtım ve Pazarlama Birimleri personel olmadığından dolayı gereğini yeteri kadar yerine getirememektedir.

 

PTT A.Ş.’nin yeni bir atılım sürecine geçebilmesi için AZ PERSONELLE ÇOK İŞ YAPTIRMAK YERİNE MÜŞTERİ MEMMUNİYETİNİN ÖN PLANDA OLMASI İÇİN YETERİ KADAR PERSONELLE, DAHA FAZLA VE KALİTELİ İŞ YAPTIRMANIN YOLLARI denenmelidir. Bunun sağlanabilmesi için ise ;

 

  • Birçok  ilde vekaleten yürütülen ihtisas servis müdürlükleri ve Merkez müdürlüklerinin yerine asil müdür  atanması gerekmektedir.

 

b- Hizmet çeşitliliğinin artması ve ileride daha da artacak olması göz önüne alınarak işlerin daha sağlıklı takibi için  Başmüdürlük ihtisas servislerinde mevcut memur normlarının artırılması boş olan normlarında doldurulması gerekmektedir.

 

c - Hizmet çeşitliliğinin artması nedeni ile Merkez Müdürlükleri ve şubelerde mevcut memur normların tekrar gözden geçirilmesi  özellikle şubelerde tek memur çalıştırılmasından vazgeçilmesi gerekmektedir.

 

  • Mektup ve kayıtlı gönderilerin tesliminde BTK tarafından G+ teslim süresinin zorunlu hale getirilmesi nedeni ile PTT A.Ş.’ ye cezai yaptırım uygulanması söz konusu olduğundan dağıtımın günlük yapılması gerekmekte ancak bir çok yerde dağıtım personellerinin yeterli olmaması nedeniyle teslim sürelerinde aksamalara neden olmakta bu durum sonucu da müşteri kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle kuruma Personel alımı gerekmektedir.

 

  • Senelik izin ve rapor  alan personel  karşılığı yeteri kadar personel bulundurulmadığından özellikle dağıtıcı personellerden izne çıkan personelin işinin diğer personellere yüklenmesi sonucu olarak gönderilerin zamanında teslim edilememesi müşteri kaybına neden olmakta ayrıca personelin iş yükünün artması   verimliliğin düşmesine neden olmaktadır.

 

g - ) 1- 2015 yılında Türkiye genelinde, Posta ve Kargo gönderileri dağıtıcı işgücü tespit çalışması yapılmış, ancak 2016 yılı Eylül ayına gelinmesine rağmen halen İşgücü tespit çalışma raporları uygulamaya konulmamıştır.

 

Halbuki, Bilgi Teknolojileri Kurumunca Belirlenen gönderi teslim sürelerinin zamanında teslim edilmemesiyle ilgili cezai müeyyide başlayarak, kurum sorumluluk altına girmiş, bu kapsamda Müdürlükler bünyesinde artış yapılması önerilen personel ve araç ihtiyaçları karşılanmamıştır. 

 

Acilen, 2015 yılında kontrolörler tarafından Başmüdürlükler bünyesinde tespit edilen Dağıtıcı işgücü inceleme raporlarının uygulamaya konulması gerekmektedir.

 

h - ) Başta Genel Müdürlük olmak üzere tüm illerde Tanıtım Pazarlama, ARGE ve Proje birimlerinin oluşturulup bu birimlere yeteri kadar personel, araç ve gereç temin edilerek sahanın aktif kullanılması gerekmektedir.

 

Yukarıda bahsettiğimiz  iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için Türkiye genelini kapsayacak şekilde iş gücü tespitinin yeniden ve bilimsel bir şekilde sağlanması bunun içinde Üniversitelerin veya Bağımsız iş gücü tespiti yapan firmalar aracılığıyla bilimsel ve insani verilere dayanan bir norm kadro çalışması yapılması gerekmektedir.

 

3- POSTA DAĞITICILARININ SINAVSIZ OLARAK MEMURLUĞA ATANMASI

 

PTT A.Ş’ de 399 sayılı KHK’ ya göre çalışan 4 yıllık üniversite mezunu  ve kurumda en az 5 yıl görev yapmış  dağıtıcılar geçmiş dönemlerde sınavsız son olarak da 2013 yılında sınavla memuriyete geçirilmiştir.

 

PTT A.Ş.’ ne yakın bir zamanda personel alımı yapılacağını bilmekteyiz, PTT A.Ş.’ de genel Yetkili sendika olarak önerimiz yapılacak olan personel alımlarında kuruma memur alınmaması mevcut dağıtıcılardan geçmişte olduğu gibi 4 yıllık üniversite mezunu  ve kurumda en az 5 yıl görev yapmış olanlarının kurum içerisinde sınavsız veya yapılacak bir sınavla memuriyete geçirilmesidir.

 

Kaldı ki Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız sayın Binali YILDIRIM’ ın sendikamızın düzenlemiş olduğu bir organizasyona katılarak  üniversite mezunu dağıtıcılarımıza  vermiş olduğu bir sözde bulunmaktadır.

 

III.BÖLÜM

 

TOPLU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE GÖRE  KANUNİ DÜZENLEME YAPILACAK KONULAR

 

1 – TEMEL ÜCRET GRUPLARININ DÜZENLENMESİ VE SKALA AYARLAMASI YAPILMASI

 

2016-2017  dönemini kapsayan toplu sözleşmede alınan karar uyarınca 399 sayılı KHK’ ya göre çalışan sözleşmeli personellerin mevcut durumda 5 olan temel ücret gruplarının, 3 gruba düşürülmesi yönünde Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı nezdinde çalışma yapılmaktadır.

 

Yapılan bu çalışmada sendikamızın girişimleri sonucunda özellikle Dağıtıcıların II. Grupta değerlendirilmesi  yönünde ilke kararı alınmış olsa da  PTT A.Ş. Genel Müdürlüğünüzce de bu konuda ilgili Bakanlıklar nezdinde destek olunması gerekmektedir.

 

Bütün bunlarla birlikte düzenlemesi yapılacak olan Yeni Ücret Gruplarına göre PTT A.Ş.’ de 399 sayılı KHK’ ya göre çalışanlara SKALA düzenlemesi de yapılabilecektir.

 

SKALA düzenlemesi için vereceğiniz destek ile birlikte çalışanların moral ve motivasyonları yükselecek ve iş verimliliği de artacaktır.

 

2 - DAĞITICILARIN EMEKLİLİK YAŞININ 55’TEN 60’A ÇIKARILMASI

 

2016 – 2017 yıllarını kapsayan Toplu Sözleşme Hükümleri gereğince Kanuni Düzenleme yapılması gereken maddelerden “ Dağıtıcıların Emeklilik Yaşının 55’ ten 60’ a çıkarılması için çalışma yapılmasıdır.”

 

PTT A.Ş.’ nin dağıtım Hizmetlerinde 399 sayılı KHK’ ya göre görev yapan Dağıtıcılar çalışabilecek durumda olmalarına rağmen zorunlu olarak 55 yaşında emekliye sevk edilmektedirler.

 

Dağıtıcıların 55 yaşında değil de 60 yaşına kadar kendi isteği ile çalışabilecek olmasının sağlanması için Çalışma Bakan Yardımcımız eşliğinde Devlet Personel Başkanlığında bir toplantı düzenlenecektir.

 

Bu toplantıya PTT A.Ş.’ den de yetkililer katılacaklardır. Yapılacak toplantıda çalışanlara bu konuda destek vermeniz yıllarca kanayan bir yara olan bu konuda çözüme ulaşılması noktasında çok değerli olacaktır.

 

3 – FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI ( YIPRANMA )

 

2016 – 2017 yıllarını kapsayan Toplu Sözleşme Hükümleri gereğince Kanuni Düzenleme yapılması gereken maddelerden olan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak komisyon tarafından Kamu Görevlilerinden kimlerin hangi şartlarda ve süreyle Fiili Hizmet Süresi zammından yararlandırılacağı hususu yeniden değerlendirilecektir.” denilmektedir.

 

PTT A.Ş.’ de dağıtım hizmetlerinde görev yapan dağıtıcılar  5434 sayılı kanunun 40. maddesine göre 55 yaşında yıprandıkları gerekçesi ile zorunlu olarak emekliye sevk edilmektedir. Ancak fiili hizmet zammından yararlandırılmamaktadır.

 

Bu doğrultuda yukarıda bahsedilen komisyon toplantısı önümüzdeki günlerde Çalışma Bakan Yardımcımız eşliğinde Devlet Personel Başkanlığında yapılacak olup bu komisyona PTT A.Ş. yetkilileri de katılacaktır.

 

Yapılacak olan toplantıda Dağıtıcıların Fiili Hizmet Süresi Zammından yararlanabilmesi için vereceğiniz destek çalışanlar adına önem arz etmektedir.

 

4 – TAŞERON FİRMA ELEMANLARI

 

PTT A.Ş. bünyesinde yaklaşık 9.000 asıl işi yapan, 4.000’de yardımcı hizmetlerde bulunan toplamda 13.000  taşeron firma elemanı görev yapmaktadır.

 

Hükümetimiz aldığı radikal bir kararla kamuda çalışan tüm taşeron firma elemanları kadroya alınacaktır.

 

Bu kanun düzenlemelerinin sonuçlanması ile birlikte PTT A.Ş.’ de diğer asıl işi yapanlarla aynı işi yapan taşeron firma elemanlarının kurum bünyesinde İHS’ li olarak istihdam edilmesi hem iş barışını sağlayacak hem de yıllardır bu işi yapan personellere hakkının teslim edilmesi sağlanmış olacaktır.

 

IV. BÖLÜM

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONEL

 

PTT’ nin 2013 yılında A.Ş. olması ile birlikte kurumda İdari Hizmet Sözleşmesi adıyla yeni bir statü oluşturulmuştur. Bu statüye tabi olarak işe başlayan personel, diğer personel ile aynı işi yapmasına rağmen, mali ve özlük hakları diğer personellere göre daha düşük ve farklıdır.

 

Bu farklılıkların giderilmesi personelin kurum aidiyetinin artırılması için önerilerimiz şunlardır;   

 

1 - İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ, DAĞITICI VE TEKNİKERLERE EK ÖDEME VERİLMESİ

 

Posta ve Telgraf Teşkilatı anonim şirketi idari hizmet sözleşmeli personelin sözleşme esasları, sözleşme ücretleri ve fazla çalışmaya ilişkin usul ve esaslarının 11. Maddesinin diğer ilave ödemeler başlıklı 3 fıkrasının a bendine göre;

 

Personelden İstanbul ilinde fiilen görev yapan Başmüdürlere ve diğer personele temel ücretin yüzde on beşi tutarında ilave ücret ödenir. Ünitenin faaliyet içi gelirleri dikkate alınarak (birleşik posta gelirleri hariç) Türkiye sıralamasına göre İstanbul ili hariç ilk on sırada yer alan Başmüdürlüklerde fiilen görev yapan Başmüdürlere temel ücretin yüzde onu, bu illerde fiilen görev yapanlara temel ücretinin yüzde beşi tutarında ilave ücret ödenir. Bu ödeme her yıl bilançonun yayınlanmasını müteakip ücretlere yansıtılır. denilmektedir.

 

Personelin Sözleşme Esasları, Sözleşme Ücretleri ve Fazla Çalışmaya İlişkin Usul ve Esasların 11.maddesinin 3.fıkrasının (a) bendinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılması halinde PTT A.Ş.’ nin iş ve işlemlerini yerine getirmek üzere görev yapan İHS’ li Dağıtıcı, Gişe Büro Görevlisi ve Teknikerlerin mağduriyetleri büyük ölçüde giderilecek ve bu çalışanların moral motivasyonları artarak şirket için verimliliği yükselecektir.

 

  • İstanbul ilinde, gişe ve büro görevlisi, dağıtıcı ve tekniker unvanında görev yapanlara, temel ücretinin %15  oranında ödenen ilave ücretin, %20 oranına çıkarılması,

 

  • Ünitenin faaliyet içi gelirleri dikkate alınarak (birleşik posta gelirleri hariç) Türkiye sıralamasına göre İstanbul ili hariç ilk on sırada yer alan illerde, gişe ve büro görevlisi, Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İdari Hizmet Sözleşmeli dağıtıcı ve tekniker unvanında görev yapanlara temel ücretinin %5’i oranında ödenen ilave ücretin, %15 oranına çıkarılması,

 

  • Bu illerin dışındaki illerde görev yapan gişe ve büro görevlisi, dağıtıcı ve tekniker unvanında görev yapanlara, temel ücretinin %10 oranında ilave ücret ödenmesi olarak değiştirilmesi.

2- İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN İŞ GÜVENCESİ

PTT A.Ş’ de görev yapan İdari Hizmet Sözleşmeli Personellerin İş Güvencesini tehlikeye sokan ve çalışanlar arasında huzursuzluğa neden olan bazı maddeler bulunmaktadır bu maddeler;

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde   Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli    Personel  Hakkında Yönetmeliğin, Sözleşmenin yenilenmemesi başlıklı, İlişiğin sona ermesine yol açan hallerin 95. Maddesinin  (1) . fıkrasının e) Sözleşmenin yenilenmemesi 99. MADDE − (1)  Personelin göreve alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya görevleri sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ile ilişiği kesilir ve  101. Maddesinde ise,

(1) PTT, ekonomik işlem hacminin daralması veya kapatılan işyerlerinde görev yapan personelin hizmetlerinden başka bir birimde faydalanma imkânının kalmaması hallerinde Yönetim Kurulu Kararı ile sözleşmeyi yenilemeyebilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ekonomik işlem hacmine ilişkin verilerin tespitinde PTT’nin resmi bilanço ve istatistikleri esas alınır.

(3) Birinci fıkra uyarınca sözleşmesi yenilenmeyecek personelin tespitinde emeklilik hakkını elde edenlere emekliliği hak edenler arasından ise hizmeti fazla olanlara öncelik verilir.  Diğerleri için de performans değerlendirme raporları esas alınır.

(4) PTT tarafından, sözleşmesi yenilenmeyecek personele iki ay önceden yazılı şekilde ihbarda bulunulması zorunludur. Denilmektedir.

Yönetmeliğin 95,99, ve 101.maddelerinde yer alan hükümler, zayıf durumda bulunan bireyin çalışma, güven ve huzurunu her zaman bozabilecek nitelikte olup, çalışma  barışını ve güvenini bozmakta, çalışanlar sürekli olarak işten çıkarma tehdidi altında kalmaktadır.

Yönetmeliğin sözleşmenin yenilenmemesini düzenleyen “göreve alınma şartlarından herhangi birinin kaybedilmesi, personelin ehliyetsizliğinin tespit edilmesi, disiplin cezası sonucu işten çıkarma gibi objektif ve somut düzenlemeler karşısında, çalışanların her zaman hizmet sözleşmesinin feshine imkân verecek sübjektif düzenlemenin, çalışanların barış ve huzuru ile iş güvenliğini sağlamakla yükümlü idarece kaldırılması gerekmektedir.

Uygulanabilirliğinin fiilen mümkün olmadığı danıştayın emsal kararları ile de ortaya konduğundan bu maddelerin yönetmelikten çıkarılması yönünde gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

3 –İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN MESAİ ÜCRETLERİ

Kurumda İdari Hizmet Sözleşmesi ile çalışan personellerin mali haklarının artırılması yönünde Kurum İdari Kurul Toplantısında yaptığımız talep üzerine PTT A.Ş. Yönetim Kurulunun  24/12/2015 tarih ve 402 sayılı kararı uyarınca kurumda İdari Hizmet Sözleşmesi ile çalışan Personellerin Fazla Çalışma ücretleri 01/01/2016 tarihinden itibaren Temel Ücretin 240’ a bölünmesi ile oluşan rakamın verildiği temel ücrete hafta içi 1,5 katı kadar hafta sonu ise 2 katına kadar artırılmasına karar verilmişti.

Ancak daha sonra mesai saatleri düşürülmüş ve yapılan artışların bir etkisi olmamıştır.

Bu artışlardan İdari Hizmet Sözleşmeli Personelin yararlanabilmesi için mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Ayrıca Başmüdürlükler, 399 sayılı KHK göre çalışan Sözleşmeli Personelleri Cumartesi mesaiye getirirken İHS personellerin Mesai ücretleri yüksek olduğundan mesaiye getirmemektedir. Bu durum iş barışını bozmaktadır. Mesaiye tüm personellerin eşit sayıda getirilmesinin sağlanmasını.

4 – İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN TAYİN HAKKI

Kurumda 399 Sayılı KHK’ ya göre çalıştırılan personeller 2 yılı doldurduktan sonra yer değiştirme talebinde bulunabiliyor iken İdari Hizmet Sözleşmeli Personel ancak 3 yılı doldurduktan sonra bu haktan yararlanabilmektedir.

Bu durumun düzeltilmesi ve eşitliğin sağlanabilmesi için İdari Hizmet Sözleşmeli Personelede 2 yıl dolduktan sonra yer değiştirme hakkı verilmelidir.

5 –İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELE UYGULANAN PERFORMANS SİSTEMİ

PTT A.Ş.’ de İdari Hizmet Sözleşmesine göre çalışan personellere uygulanan performans sistemi adil ve adaletli bir şekilde uygulanmamaktadır. Bu sistemin eksik ve adil olmayan yönlerinin düzeltilmesi için defalarca yazılı müracaatımız olmuş fakat bu güne kadar gerekli düzenlemeler yapılmamıştır.

Bu durum çalışanlar arasında ben ne kadar çalışırsam çalışayım performanstan yararlanamıyorum düşüncesine neden olmakta ve sonucunda da çalışanın iş verimliliğini olumsuz yönde etkilemektedir.

Bu nedenle daha önce İnsan Kaynaklarına bir rapor halinde sunduğumuz İdari Hizmet Sözleşmeli Personelin Performans kriterlerinin değiştirilmesi yönündeki raporumuza göre çalışanlara Performans verilmesi hem kurumun karlılığını artırmasında vesile olacak hem de çalışanların motivasyonları yükselecektir.

Okunma Sayısı : 1499

Haber Fotoğrafları

DİĞER HABERLER

M Akif İnan Köşesi

TRT Haber Haberler

Son Dakika Haberleri  |  Haber Manşetleri
ANKET
Yeni Web Sitemizin Kullanışlı ve Daha Estetik Olduğu Fikrine Katılıyor musunuz?